Visas institūcijas

Nr. Institūcijas nosaukums Adrese Telefons Sfēra Akreditēts līdz Piezīmes
T-012 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Laboratorijas atrašanās vieta: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 Klientu apkalpošanas nodaļas: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076; Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012; Raiņa iela 19, Valmiera, LV-4201; Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401; Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5403; Liepu iela 33B, Rēzekne, LV-4601; Helmaņa iela 8, Jelgava, LV-3001; Slimnīcas iela 3, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Lauku iela 5, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4400; Poruka iela 4, Madona, Madonas nov., LV-4800; Sarkanmuižas dambis 25B, Ventspils, LV-3601; Daģu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3200; Talsu iela 20, Tukums, Tukuma nov., LV-3101; Brīvības iela 258A, Jēkabpils, LV-5202; Dravnieku iela 6, Ogre, Ogres nov., LV-5000; Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu nov., LV-4126; Krišjāņa Valdemāra iela 1A, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 67620526

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: pārtikas, dzīvnieku barības un vides izmeklējumiem: pārtikas produktu un apkārtējās vides objektu (t.sk. gaisa, ūdeņu, notekūdeņu, virsmu nomazgājumu) paraugu ņemšana; pārtikas, dzīvnieku barības, alkoholisko dzērienu, kosmētisko līdzekļu un apkārtējās vides objektu (t.sk. ūdeņu, notekūdeņu, virsmu nomazgājumu un sterilo materiālu) ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā, radioloģiskā, mikrobioloģiskā un sensorā (pārtika) testēšana; zivju un zivju produktu parazitoloģiskā testēšana; vides mērījumi (2. pielikums); elastīgā sfēra (pārtikas, dzīvnieku barības un vides izmeklējumiem): pārtikas produktu, dzīvnieku barības un apkārtējās vides objektu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana (3 pielikums); elastīgā sfēra (dzīvnieku slimību diagnostikas sfēra): dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla, dzīvnieku barības un vides morfoloģiskā, mikrobioloģiskā, virusoloģiskā, parazitoloģiskā un seroloģiskā testēšana (4. pielikums); elastīgā sfēra: dzīvnieku klīniskā un patoloģiskā materiāla bioķīmiskā, virusoloģiskā, seroloģiskā, molekulārbioloģiskā, histoloģiskā testēšana; dzīvnieku izcelsmes ģenētiskā testēšana; ģenētiski modificēto produktu testēšana (5. pielikums)

Reglamentētā sfēra:

pārtikas produktu un ūdens paraugu ņemšana; pārtikas produktu, dzīvnieku barības, kosmētisko līdzekļu un apkārtējās vides objektu (t.sk. ūdeņu, notekūdeņu, virsmu nomazgājumu) ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā, sensorā (pārtika), mikrobioloģiskā testēšana; gaļas parazitoloģiskā testēšana; trokšņu mērījumi (1 pieelikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-12-11
T-021 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija Juridiskā adrese: Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 Atrašanās vietas: Izstādes iela 2B, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126; 64130014

Nereglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: lauksaimniecības un mežistrādes transportlīdzekļu, mašīniekārtu, tajā skaitā cilvēku pacelšanai paredzēto mašīnu, kas paceļ cilvēkus augstāk par 3 m testēšana, apgaismojuma testēšana, vides fizikālo parametru testēšana (1. pielikums)

Reglamentētā sfēra:

fiksētā sfēra: lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļu, ārpus telpām izmantojamo iekārtu, mašīniekārtu parametru testēšana, darba vides vibrācijas testēšana, ārpus telpām izmantojamo iekārtu trokšņu emisijas testēšana, darba vides trokšņu testēšana, amerikāņu ruletes pārbaude (1. pielikums) elastīgā sfēra:lauksaimniecības un mežizstrādes transportlīdzekļu bremžu sistēmas veiktspējas un funkcionālās drošības, reakcijas laika, enerģijas uzkrāšanas ierīču pārbaude, lauksaimniecības mašīnu un kokapstrādes iekārtu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude (2. pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfera-fiksetā
Reglamentētā sfēra-elastīgā
2024-04-13
T-028 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TUV Rheinland grupas Testēšanas laboratorija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga, LV-1084 67568605

Nereglamentētā sfēra:

Mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. Cauruļvadi); metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas, magnētisko daļiņu metodēm; metālu mehāniskā testēšana; metāla biezuma testēšana ar ultraskaņas metodi; Elastība attiecas uz standartu aktuālo versiju (metožu saraksti Nr.3.1. un 3.2.)
Akreditācijas sfēra
2027-11-09
T-032 A/S "Inspecta Latvia" Testēšanas laboratorija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013, Skanstes iela 50, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

1.pielikums:mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. cauruļvadi) metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfijas, ultraskaņas, penetrācijas un magnētisko daļiņu metodēm; metālisko materiālu, metināto un lodēto savienojumu sagraujošā testēšana ar stiepes, lieces, laušanas, triecientesta, cietības, bīdes, atslāņošanās, makroskopisko un mikroskopisko metodi, korozijnoturības testēšana; ēku un to norobežojošo konstrukciju fizikālā testēšana, sacietējuša betona un dzelzsbetona izstrādājumu un konstrukciju testēšana; zemleģēto tēraudu ķīmiskā sastāva noteikšana ar optiskās emisijas spektroskopijas metodi; Elastība attiecas uz normatīvi tehnisko dokumentāciju aktuālajām versijām (saraksts A/S "Inspecta Latvia" - LD.01) ; 2. pielikums: dzelzs, vara un alumīnija sakausējumu ķīmiskā sastāva noteikšana ar optiskās emisijas spektrometru; Elastība attiecas uz objektu, nosakāmo rādītāju; normatīvi tehnisko dokumentāciju aktuālajām versijām (saraksts A/S "Inspecta Latvia" - LD.02)
Akreditācijas elastīgā sfēra
2025-02-15
T-049 Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorija Jurdiskā adrese: Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007 Laboratorias atrašanās vieta - Rātsupītes iela 5, Rīga, LV-1067 67409187

Nereglamentētā sfēra:

darba vides gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides trokšņa, vides trokšņa un trokšņa telpās mērīšana, vibrācijas mērīšana darba vidē, azbesta šķiedru noteikšana gaisā
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-12-19
K-063 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Nesagraujošās kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050; Atrašanās vieta: Krustpils iela 24, Rīga, LV-1057 67238158

Nereglamentētā sfēra:

Virzuļtipa un digitālo manometru kalibrēšana, manometrisko un bimetālisko termometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2025-03-31
T-063 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Nesagraujošās kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Turgeņeva iela 21, Rīga, LV-1050 67238158

Nereglamentētā sfēra:

Dzelzceļa ritošā sastāva mezglu un detaļu nesagraujošā kontrole ar vizuālo, ultraskaņas, magnētisko daļiņu un virpuļstrāvas metodēm
Akreditācijas sfēra
2025-03-31
K-064 Akciju sabiedrbas "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67726600

Nereglamentētā sfēra:

Voltmetru, ampērmetru, multimetru, strāvas mērknaibļu, vatmetru, bipolāro zemsprieguma uzrādītāju, ommetru (mikroommetru, miliommetru, izolācijas pretestības mērītāju, megaommetru, zemējuma pretestības mērītāju, ķēdes testeru, daudzfunkcionālo instalāciju testeru), releju pārbaudes iekārtu, elektroenerģijas uzskaites iekārtu (skaitītāju), kalibratoru, pretestības (rezistoru) magazīnu, slodzes pretestību magazīnu, frekvenču mērītāju (hercmetru), sprieguma analizatoru, strāvmaiņu un spriegummaiņu kalibrēšana. Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām (metožu saraksts EUF-ML.02).
Akreditācijas sfēra
2026-04-18
T-064 Akciju sabiedrības "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67726600

Nereglamentētā sfēra:

Elektrodrošības līdzekļu – dielektrisko cimdu, izolējošo stieņu, bipolāro zemsprieguma un vidsprieguma uzrādītāju, vidsprieguma uzrādītāju, izolējošo miču, izolējošo uzliktņu (pārklāju, paklāju, apvalku), dielektrisko apavu, kabeļu bojājumu uzrādītāju, kabeļu caurduršanas iekārtu, kabeļu griešanas iekārtu testēšana. Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām (metožu saraksts EUF-ML.01).
Akreditācijas sfēra
2026-04-18
S1-081 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" Sertifikācijas nodaļa Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011 67217817

Nereglamentētā sfēra:

dabīgais minerālūdens, rotaļlietas, benzīns, dīzeļdegviela, gāzeļļa un biodegviela, mēslošanas līdzekļi, plastmasas materiāli un izstrādājumi, kas paredzēti saskarei ar pārtiku, pārtikas produkti, kosmētikas līdzekļi
Akreditācijas sfēra
2025-03-19
T-086 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija izmēģinājumu laboratorija Ķengaraga iela 3 k-1, Rīga, LV-1063 67803512

Nereglamentētā sfēra:

šķidru un cietu vielu, audumu, būvizstrādājumu ugunsbīstamības rādītāju, ugunsaizsarglīdzekļu un ugunsdzēsības vielu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-03-11
S1-101 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību sertifikācijas centrs "BALTSERT" Raiņa iela 28, Daugavpils, LV-5401 65422606

Nereglamentētā sfēra:

Bezalkoholiskie dzērieni, dzeramais ūdens, avota ūdens, materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku

Reglamentētā sfēra:

dabīgais minerālūdens, rotaļlietas
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-05-24
T-105 Valsts SIA "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" Laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Ošu iela 5, Jūrmala, LV-2015 (JU); Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA); Dzelzceļa iela 22/24, Daugavpils, LV-5401 (D); “Liepājas Novērojumu stacija”, Grīnvalti, Nīcas pag., Nīcas nov., LV-3473 (paraugu ņemšanas punkts) (L); Sporta iela 31A, Skrīveri, Skrīveru nov., LV-5125 (paraugu ņemšanas punkts) (S)

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens mikrobioloģiskā un hidrobioloģiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, stacionāro avotu izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa, ūdens, sedimentu paraugu ņemšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, termostatisko iekārtu un telpu temperatūras, higrostatisko iekārtu un telpu gaisa mitruma testēšana (2.pielikums); elastīgā sfēra: vides objektu paraugu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; gaisa, izmešu, iekštelpu un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana (3.pielikums)

Reglamentētā sfēra:

vides objektu paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens mikrobioloģiskā testēšana; gaisa olfaktometriskā testēšana, atkritumu, izmešu un gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; materiālu un vides objektu radioaktivitātes testēšana, radionuklīdu koncentrācijas, dozas jaudas un termoluminiscences dozimetru (TLD) testēšana, dozas jaudas mērījumi punktos (gamma, rentgenstarojums), virsmu alfa un beta-gamma radioaktīvās nosmērētības testēšana
Reglamentētajā sfērā
Nereglamentētajā elastīgā sfēra
Nereglamentētā elastīgā sfēra
2023-12-04
K-105 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" laboratorija Juridiskā adrese: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 Laboratoriju atrašanās vietas: Maskavas iela 165, Rīga, LV-1019 (R); Miera iela 31, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 (SA) 67751409

Nereglamentētā sfēra:

termometru, barometru, barogrāfu, higrometru, higrogrāfu, mitruma devēju un anemometru kalibrēšana, rentgenstarojuma mērlīdzekļu kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

gamma un rentgenstarojuma dozimetru, radiometru kalibrēšana, alfa, beta virsmas piesārņojuma monitoru, mērlīdzekļu un radiometru kalibrēšana, termometru kalibrēšana
Reglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2023-12-04
T-118 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TURSONS" Būvmateriālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Tērbatas iela 65-1, Rīga, LV-1001 Atrašanās vieta: Krišjāņa Barona iela 99, Rīga, LV-1012 67291625

Nereglamentētā sfēra:

Elastīgā sfēra-minerālo pildvielu, minerālmateriālu, grunts, betona, betona seguma bloku un būvmateriālu mehāniskā un fizikāli-ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-02-24
I-124 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība” - TUV Rheinland Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija grupa Darba aizsardzības un iekārtu novērtēšanas inspekcija Ieriķu iela 3, korpuss C2, Rīga LV-1084 67568607

Nereglamentētā sfēra:

lifti, cēlējplatformas, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, maģistrālie cauruļvadi, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, transportējamās spiedieniekārtas, publisko atrakciju iekārtas, medicīnas iekārtas, trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai, autocisternas, eskalatori un konveijeri, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana, spēļu un rekreācijas laukumi
Akreditācijas sfēra
2026-06-21
I-132 A/S "Inspecta Latvia" Inspicēšanas institūcija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

lifti, cēlējplatformas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, spiedieniekārtas un to kompleksi, katliekārtas, maģistrālie cauruļvadi, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, transportējamās spiedieniekārtas, autocisternas, konteineri, iepakojumi, trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai, dzelzceļa cisternas un konteineri, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, otrās pakāpes tvaiku atsūknēšanas sistēmas, eskalatori un konveijeri, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskati, uzņēmumu energoaudits, degvielas piegādātāja gada ziņojuma inspicēšana, darba aprīkojums, sprādzienbīstama vide, elektroiekārtu elektrisko parametru mērījumi, zibensaizsardzības sistēmas pārbaude, elektroapgādes elektroenerģijas sprieguma raksturlielumi, elektroietaises, Volkswagen transportlīdzeklī uzstādīto saspiestās dabas gāzes balonu periodiskās pārbaudes; Inspicēšanas institūcijas tips – A
Akreditācijas sfēra
2026-04-14
I-136 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Inspekcija Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 27036603;26789004

Nereglamentētā sfēra:

lifti, cēlējplatformas, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, maģistrālie cauruļvadi, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, transportējamās spiedieniekārtas, autocisternas, eskalatori un konveijeri, sašķidrinātās naftas gāzes balonu uzpildes stacijas, uzņēmumu energoaudits
Akreditācijas sfēra
2026-06-21
T-138 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas sertifikācijas centrs" laboratorija Lāčplēša iela 87, Rīga, LV-1011 67217837

Nereglamentētā sfēra:

Cigarešu paraugu ņemšana; cigarešu, degvielas, t.sk. benzīna, dīzeļdegvielas, bioeļļas, biodegvielas un marķētās degvielas mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; denaturētā spirta fizikāli ķīmiskā testēšana; mēslošanas līdzekļu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; pārtikas produktu, t.sk. alkoholisko dzērienu, dzeramā ūdens un minerālūdens fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; materiālu, kas nonāk saskarē ar pārtiku, fizikāli ķīmiskā testēšana; rotaļlietu, zīdaiņu un bērnu preču, un tekstilizstrādājumu fizikālā, mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām (saraksts LATSERT.LD)
Akreditētā elastīgā sfēra
2027-01-29
T-139 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Liepājas ūdens" Centrālā testēšanas laboratorija Atrašanās vieta: Ventas iela 11/17, Liepāja, LV-3416; Juridiskā adrese: K. Valdemāra iela 12, Liepāja, LV-3401 63423911

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pazemes ūdens un notekūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, notekūdeņu, virszemes ūdens, notekūdeņu aktīvo dūņu un augsnes ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-05-22
T-146 Akciju sabiedrības "Latvenergo" Vides un darba aizsardzības funkcijas Testēšanas centrs Juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230; Atrašanās vieta: Krustpils iela 15A, Rīga, LV-1073 67728293

Nereglamentētā sfēra:

kurināmā (cietā, šķidrā, dabas gāzes) fizikālā, ķīmiskā un fizikāli - ķīmiskā testēšana; notekūdeņu, dzeramā ūdens, dabīgu un mākslīgi veidotu ezeru ūdens paraugu ņemšana un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; emisiju un darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana; eļļu fizikālā un ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-06-09
T-150 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROLA" Kalibrēšanas/testēšanas laboratorija Ventspils iela 63B, Rīga, LV-1002 67617093

Nereglamentētā sfēra:

zemfrekvences neiromiostimulācijas fizikālās terapijas iekārtu, iekārtu temperatūras režīma nodrošināšanai, centrifūgu, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu testēšana, individuālo aizsarglīdzekļu vājinājuma koeficienta testēšana

Reglamentētā sfēra:

individuālo aizsarglīdzekļu svina ekvivalenta testēšana, neizotopisko jonizējošā starojuma avotu darba zonas radiācijas monitorongs
Nereglamentētā sfēra
2023-06-04
K-150 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ROLA" Kalibrēšanas laboratorija Ventspils iela 53, Rīga, LV-1002 67617093

Nereglamentētā sfēra:

elektrokardiogrāfu, manometru un vakuummetru kalibrēšana

Reglamentētā sfēra:

dozas un laukuma reizinājuma mērītāju kalibrēšana
Reglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2023-06-04
S1-159 SIA "Latvijas Zinātņu akadēmijas Sertifikācijas centrs" Akadēmijas laukums 1, Rīga, LV-1050, Latvija 67225996

Nereglamentētā sfēra:

betona mūra elementi, cements, kalcija silikāta būvelementi, autoklavētā gāzbetona sienu bloki, minerālmateriāli, mūrjava, mākslīgā akmens mūra elementi, klona materiāli, klona grīdas, piedevas betonam, būvjavai un injekcijas javai, koka konstrukcijas, bituminētie maisījumi, minerālie materiāli un pildvielas, metāla dūmvadi, stiegroti vieglbetona izstrādājumi, bitumens un bitumena saistvielas, koka konstrukciju savienotājelementi, saliekamā betona izstrādājumi, stikla paketes, ar metāla sedzošiem slāņiem abpusēji segti pašnesoši daudzslāņu paneļi, ceļu un citu satiksmes laukumu virsmas apstrāde, betona konstrukciju aizsardzības un remonta izstrādājumi un sistēmas, tērauda un alumīnija konstrukcijas, rūpnieciski ražotie poliuretāna cieto putu (PUR) izstrādājumi, uz organisko saistvielu bāzes veidota ārējo un iekšējo apmetumu java, hidrauliskās ceļa saistvielas, industriālās, komerciālās garāžu durvis un vārti, logi un gājēju zonas ārdurvju bloki, tērauda skārda profili, durvju vērtnes, flīžu līmes, betons, būvizstrādājumu ugunsizturības un ugunsreakcijas klasifikācija, stikla šķiedras sieti
Akreditācijas sfēra
2025-09-07
T-160 SIA "AVIATEST LTD" Rēzeknes iela 1, Rīga, LV-1073 67138301

Nereglamentētā sfēra:

gaisa kuģu un to konstrukcijas elementu testēšana, tajā skaitā: statiskā, atkārtoti statiskā, dinamiskā (frekvences), resursa, noguruma un ilgizturības, kontroles un periodiskā, tribotehniskā, klimatiskā testēšana; aviācijas materiālu testēšana uz stiepi, lieci, bīdi normālā, paaugstinātā un pazeminātā temperatūrā, nogurumu, klimatisko faktoru ietekmi; aviācijas hidropacēlāju testēšana; kompozīto materiālu testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-04-15
K-160 SIA "AVIATEST LTD" Rēzeknes iela 1, Rīga, LV-1073 67138301

Nereglamentētā sfēra:

Momentatslēgu kalibrēšana; spēka mērījumu kanālu kalibrēšana; garuma mērījumu kanālu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2024-04-15
T-165 SIA „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Atrašanās vietas: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, korpuss 1, Rīga, LV-1050 (A); Bauskas iela 209, Rīga, LV-1076 (B); S/st "Baltezers" Ādažu pagasts, Ādažu novads, LV-2164 (C); Dzintara iela 60, Rīga, LV-1016 (D) 67088341

Nereglamentētā sfēra:

Ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana; bioloģiski aktīvo dūņu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un hidroloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana. Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām (saraksts AŪKKL lietotās testēšanas metodes).
Akreditācijas sfēra
2027-05-31
T-166 Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 67728739

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: Trokšņa mērīšana darba vidē; izolācijas eļļu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; elektriskā un magnētiskā lauka mērīšana; Elastība attiecas uz testēšanas metožu standartu aktuālajām versijām (saraksts TED)
Akreditācijas apliecība Akreditācijas sfēra Akreditācijas sfēra Akreditācijas sfēra
2023-07-21
T-168 Latvijas Lauksaimniecības universitātes Biotehnoloģiju zinātniskās laboratorija Juridiskā adrese: Lielā iela 2, Jelgava, LV-3001 Laboratorijas atrašanās vieta: Strazdu iela 1, Jelgava, LV-3004; K.Helmaņa iela 8, D korpuss , Jelgava, LV-3004 63005659

Nereglamentētā sfēra:

dzīvnieku barības, mēslošanas līdzekļu un substrātu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-10
T-169 Daugavpils Universitātes aģentūras "Latvijas Hidroekoloģijas institūts" Jūras monitoringa nodaļa Voleru iela 4, Rīga, LV-1007 67601995

Nereglamentētā sfēra:

Jūras ūdens, saldūdens, jūras un saldūdens grunts paraugu ņemšana un to fizikāli ķīmiskā, hidrobioloģiskā un ekotoksikoloģiskā testēšana; augsnes un bioloģisko objektu fizikāli ķīmiskā testēšana; notekūdeņu un ķīmisko vielu ekotoksikoloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-11-20
S3-176 Biedrības ''Latvijas Būvinženieru savienība'' Būvniecības speciālistu sertifikācijas institūcija Kr.Barona iela 99, lit.1A, Rīga, LV-1012 67845910

Nereglamentētā sfēra:

ēku un to konstrukciju, ceļu, tiltu konstrukciju tehniskās apsekošanas, ēku un tiltu konstrukciju pārbaudes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu veikšanas projektu izstrādes, ēku, ceļu un tiltu būvprojektu vadīšanas, ēku, ceļu un tiltu nojaukšanas būvniecības speciālistu sertificēšana; projektu vadītāju sertificēšana; inženierakustikas ekspertu sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

ēku konstrukciju, ceļu un tiltu projektēšanas, ēku, ceļu un tiltu būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, restaurācijas būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, inženierizpētes būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Nereglamentētā sfēra
2025-02-25
T-177 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Laboratoriskās testēšanas un diagnostikas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

Naftas un naftas produktu vertikālo cilindrisko rezervuāru, maģistrālo un tehnoloģisko cauruļvadu, spiedtvertņu un enerģētisko objektu, karstā ūdens un tvaika cauruļvadu, portālo krānu, celšanas un kraušanas iekārtu, metālizstrādājumu un metālkonstrukciju nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas, fāzētā režģa ultraskaņas, penetrācijas, radiogrāfijas, virpuļstrāvas, magnētisko daļiņu metodēm; metālisko materiālu un šuvju testēšana ar sagraujošām testēšanas metodēm (1. pielikums); Audio, video, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju iekārtu, mašīnu elektroaprīkojuma, mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču, gaismekļu, mērīšanas, vadības un laboratorijas elektroiekārtu drošuma un vispārīgo prasību pārbaude Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālo versiju un standartu daļām (Laboratoriskās testēšanas un diagnostikas biroja elastīgas sfēras aktuālo metožu saraksts) (2. pielikums)
Akreditācijas sfēra
2027-09-23
T-180 Zinātniskās ražošanas firmas "Rumba" SIA Tehniskās kontroles laboratorija Getliņu iela 3, Rumbula, Stopiņu pagasts, Ropažu novads LV - 2121 67272504

Nereglamentētā sfēra:

Metālu un metālu sakausējumu savienojumu (t.sk. Cauruļvadi), kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, radiogrāfisko, ultraskaņas, penetrācijas metodi un testēšana ar magnētiskajām daļiņām; Elastība attiecas uz metodes aktuālo versiju saskaņā ar Laboratorijas testēšanas metožu sarakstu D006.
Akreditācijas sfēra
2027-11-08
T-181 Valsts asinsdonoru centra Laboratoriju departaments Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 67408869

Nereglamentētā sfēra:

asins pagatavojumu fizikāla, fizikāli ķīmiska, bioķīmiska un hematoloģiska testēšana

Reglamentētā sfēra:

asins pagatavojumu fizikāla, fizikāli ķīmiska, bioķīmiska un hematoloģiska testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-06-06
S1-182 A/S "Inspecta Latvia" Produktu sertificēšanas institūcija Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

cements, hidrauliskās ceļa saistvielas, minerālie materiāli un pildvielas; mūra elementi; siltumizolācijas materiāli; dūmeņi, to oderējumi un ar tiem saistītie izstrādājumi; saliekamais betons; mūrēšanas javas; bituminētie maisījumi; bitumens un bitumena saistvielas, stiegroti vieglbetona izstrādājumi; konstrukciju tērauds; logi, durvis un vārti; ielu un ceļu aprīkojums; rezervuāri un tvertnes; tērauda un alumīnija konstrukcijas; šķiroti konstrukciju kokmateriāli; līmētas nesošas koka konstrukcijas; ceļu virsmas apstrāde; betons; stikla šķiedras sieti apmetuma javas stiegrošanai; tērauds betona stiegrošanai; rūpnieciski ražotie stiegrotie būvelementi; koka konstrukcijas – rūpnieciski ražotas kopnes ar perforētu metāla plākšņu savienotājiem; masīvkoksnes konstrukciju kokmateriāli ar ķīļtapu savienojumiem; spiedieniekārtas un to kompleksi; benzīns un dīzeļdegviela; biodegviela, dzelzceļa ritošais sastāvs (lokomotīves, kravas vagoni un pasažieru ritekļi, mašīnas dzelzceļa infrastruktūras būvei un apkopei, ieskaitot tam paredzētas mobilās iekārtas
Akreditācijas sfēra
2026-07-20
T-184 SIA "VK Terminal services" Apvienotais laboratorijas kontroles dienests Dzintaru ielā 66, Ventspils, LV-3602 63660788

Nereglamentētā sfēra:

ķīmisko produktu, naftas un naftas produktu, taukskābju metilesteru (FAME) dīzeļdegvielā, ūdens, augu eļļas un augu sēklu, dzīvnieku barības ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; vides gaisa parametru, darba vides apgaismojuma fizikālā testēšana; notekūdeņu, pazemes ūdens un naftas produktu paraugu ņemšana (1 pielikums) elastīgā sfēra: naftas un naftas produktu, ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana un naftas produktu paraugu ņemšana (2 pielikums)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2023-09-04
T-185 Rīgas pilsētas zinātniski-pētnieciskā ģeotehniskā centra "JUNIKONS (UNICONE)” sabiedrības ar ierobežotu atbildību Grunts testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Brīvības iela 139-3, Rīga, LV-1012 Atrašanās vieta: "Pūpoliņi", Mēmeles iela 28, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167 67934714

Nereglamentētā sfēra:

grunts fizikālā un mehāniskā testēšana, minerālo materiālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-04-13
T-186 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Daugavpils ūdens" ūdens kvalitātes kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Ūdensvada iela 3, Daugavpils, LV-5401; Atrašanās vietas: Ūdensvada iela 3, Daugavpils LV-5401; Daugavas iela 32, Daugavpils, LV-5401 65407503

Nereglamentētā sfēra:

Dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2023-05-12
T-198 Rīgas Tehniskās universitātes Polimēru materiālu pārbaužu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1658 Atrašanās vieta: Paula Valdena iela 3, Rīga, LV-1048 67089252

Nereglamentētā sfēra:

Polimēru, siltumizolācijas, kompozītu materiālu un to izstrādājumu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-03-31
T-204 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RĒZEKNES ŪDENS” testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Pils iela 16, Rēzekne, LV-4600 Atrašanās vieta: “Greivuļi”, Greivuļi, Audriņu pag., Rēzeknes nov., LV-4611 64639005

Nereglamentētā sfēra:

peldbaseina ūdens paraugu ņemšana, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, notekūdeņu, gruntsūdens (klienta aprīkotā vietā), upes un strautu ūdens paraugu ņemšana; dzeramā ūdens, gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, notekūdeņu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dūņu fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-10-21
T-209 "STRABAG" SIA Ceļu būves materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese:"Šlokenbeka 5", Milzkalne, Smārdes pagasts, Tukuma novads, LV-3148; 26401877

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu paraugu ņemšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu mehāniskā un fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-06-07
K-210 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “TILPUMS” kalibrēšanas laboratorija Biksēres iela 2, Rīga, LV-1073 67112026

Nereglamentētā sfēra:

horizontālu un vertikālu tilpņu, autocisternu, degvielas uzpildes aparātu, sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu, degvielas skaitītāju, cauruļvadu, automātisko šķidrumu līmeņu mērītāju, manometru, spirta, alkoholisko dzērienu, citu šķidrumu metāla mērtrauku un uzglabāšanas tvertņu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2025-05-14
T-211 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" Dārgmetālu un dārgakmeņu testēšanas laboratorija Teātra iela 9-2, Rīga, LV-1050 67216485

Nereglamentētā sfēra:

dārgmetālu sakausējumu ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-12-06
K-212 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Faneks" Kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Braslas iela 29A-2, Rīga, LV-1084 Atrašanās vieta: Braslas iela 29A-118, Rīga, LV-1084 67334747

Nereglamentētā sfēra:

virzuļdarbināmo dozētājierīču (virzuļpipetes, virzuļbiretes, dozatori) kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-16
T-212 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Faneks" Kalibrēšanas laboratorija Kalna iela 17-1, Rīga, LV-1003, Latvija 67334747

Nereglamentētā sfēra:

vides fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-16
S3-214 Biedrības "Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība" Būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 67596849

Nereglamentētā sfēra:

'Udens apgādes un kanalizācijas sistēmu, ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas, siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu, saldēšanas sistēmu, sadales un lietotāju gāzes apgādes sistēmu, pārvades gāzes apgādes sistēmu, pārvades naftas apgādes sistēmu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; neatkarīgo ekspertu ēku energoefektivitātes jomā sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2026-01-11
S3-215 Latvijas Farmaceitu biedrības Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas komisija Pils iela 21, Rīga, LV-1050, Latvija 67502571

Reglamentētā sfēra:

farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-01-07
T-217 Rīgas Tehniskās universitātes Būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese: Kaļķu iela 1, Rīga, LV-1050; Atrašanās vietas adrese: Paula Valdena iela 1, Rīga, LV-1048 67089138

Nereglamentētā sfēra:

betona paraugu ņemšana; betona, betona izstrādājumu un sienu mūra elementu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-01-11
S1-218 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" Atbilstības novērtēšanas nodaļa Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pag., Priekuļu nov., LV-4126 64130013

Nereglamentētā sfēra:

Bioloģiskās lauksaimniecības produkti un operatoru grupas, mēslošanas līdzekļi un augu aizsardzības līdzekļi, no trešajām valstīm importēti bioloģiskās lauksaimniecības produkti; lauksaimniecības un mežsaimniecības transportlīdzekļi, iekšdedzes motori; mašīnas; kravas transportlīdzekļu un piekabju kravu stiprinājumi
Akreditācijas sfēr
2023-04-22
S3-220 “Latvijas melioratoru biedrība” Hidromelioratīvās būvniecības speciālistu sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Rīgas iela 113, Salaspils, LV-2169, Latvija Atrašanās vieta: Struktoru iela 14, Rīga, LV-1039, Latvija 67551620

Reglamentētā sfēra:

meliorācijas sistēmu, hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Reglamentētā sfēra
2026-01-20
T-221 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TEST" Vides piesārņojuma analītiskās kontroles laboratorija Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005 29275241

Nereglamentētā sfēra:

Stacionāro avotu emisijas, gaisa un notekūdens paraugu ņemšana; gāzu plūsmas fizikālā testēšana; stacionāro avotu emisijas un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana; darba vides un vides trokšņu mērīšana
Akreditācijas sfēra
2025-06-08
S3-224 Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienības Sertifikācijas birojs Juridiskā adrese: Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006; Atrašanās vietas adrese: Dzērbenes iela 27-217, Rīga, LV-1006 6549671

Nereglamentētā sfēra:

Meža inventarizācijas veicēju sertificēšana; apaļkoksnes, smalcinātas koksnes, zāģmateriālu un konstrukciju materiālu kvalitātes noteicēju un kvantitātes uzmērītāju, augošas koksnes krājas un kvalitātes vērtētāju sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2025-06-14
S3-227 Biedrbas ''Latvijas Dzelzceļnieku biedrba'' Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 147 k-3, Rīga, LV-1050 67233622

Nereglamentētā sfēra:

elektronisko sakaru sistēmu un tīklu, dzelzceļu sliežu ceļu, dzelzceļa signalizācijas sistēmu un dzelzceļa kontakttīklu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība; vilces līdzekļa vadītāju (mašīnistu), vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgu, dzelzceļa stacijas dežurantu, vilces kustības vadības dispečeru psihofizioloģiskās piemērotības novērtēšana; elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; dzelzceļa staciju projektēšanas būvspeciālistu sertificēšana; dzelzceļa inženiertehnisko būvju (staciju inženierbūvju, dzelzceļa, tiltu, dzelzceļa pārvadu, dzelzceļa caurteku), tramvaja sliežu ceļu projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības, būvspeciālistu sertificēšana; radio sistēmu un tīklu projektēšanas un būvdarbu vadīšanas būvspeciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2025-05-11
K-231 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TERMES" kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079; Atrašanās vietas adrese: Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga, LV-1079 67531630

Nereglamentētā sfēra:

Refraktometru, termometru spirta temperatūras mērīšanai un naftas produktu temperatūras noteikšanai, mērtrauku spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertņu naftas produktu uzglabāšanai, automātisko šķidruma līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs, manometru, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, izņemot manometrus, kuriem veikta verificēšana saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu, kalibrēšana (1. pielikums); Ūdens patēriņa skaitītāju, plūsmas mērītāju, pretestības, bimetālisko, elektronisko, manometrisko, stikla un infrasarkano distances termometru, termovizoru un termokameru, termostatu, neautomātisko svaru, spiediena mērlīdzekļu, sfigmomanometru, mērtrauku tilpuma mērīšanai, atsvaru, vertikālo cilindrisko tilpņu (rezervuāru), mērlentu, mērlentu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru, lineālu un mērstieņu šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, bīdinstrumentu, mikrometru, sietu un automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu, gaisa mitruma mērīšanas ierīču, ceļa mērīšanas riteņu, indikatoru, dinamometrisko atslēgu un refraktometru kalibrēšana (2.pieikums)
Akreditācijas sfēra
2027-12-05
I-232 SIA Latvijas Autotransporta līdzekļu sertifikācijas centra „LALSC” inspekcija Juridiskā adrese: Aleksandra Grīna bulvāris 13-7, Rīga, LV-1002 Atrašanās vieta: Ķīšezera iela 7, Rīga, LV-1026 67517150

Nereglamentētā sfēra:

Ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadājumiem izmantojamas speciālās pārvadāšanas iekārtas

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2022-11-21
T-233 Akciju sabiedrība "Ventbunkers" Ūdens testēšanas laboratorija Juridiska adrese: Dzintaru iela 92, Ventspils, LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 63602650

Nereglamentētā sfēra:

notekūdens un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdens paraugu ņemšana, notekūdens un ūdens ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentetā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-03-07
I-234 AS "Latvenergo" Inspekcija Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1230 67728306

Nereglamentētā sfēra:

elektroiekārtas un ietaises (A tips);Elektrostaciju hidroietaises, elektroiekārtas un ietaises, elektrostaciju siltumiekārtas un ietaises, bīstamās iekārtas (lifti, kravas celtņi, pacēlāji cilvēku celšanai, spiedieniekārtu kompleksi, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāri) (C tips)
Nereglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2026-05-01
S3-236 Biedrības “Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija” Specializētais sertifikācijas centrs Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1006 67779349

Nereglamentētā sfēra:

elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; elektroietaišu projektēšanas, izbūves darba vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība, elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu izbūves, eletroietaišu ekspluatācijas, elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darba vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes būvspeciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2026-03-03
T-237 SIA "Valmieras ūdens" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Rūpniecības iela 50, Valmiera, LV-4201; Atrašanās vieta: Grīšļu iela 6, Valmiera, LV-4202 64220609

Nereglamentētā sfēra:

Dzeramā ūdens, pazemes ūdens, virszemes ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana, fizikālā, ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā un pazemes ūdens mikrobioloģiskā testēšana; notekūdeņu dūņu un komposta fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-04-06
S1-239 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība"-TUV Rheinland grupa Sertifikācijas centrs Ieriķu iela 3 k-C2, Rīga, LV-1084 67568610

Nereglamentētā sfēra:

metināšanas ražotnes, metināšanas procesu un lodēšanas procesu sertifikācija

Reglamentētā sfēra:

rezervuāri, vienkāršas spiedtvertnes, spiedieniekārtas un to kompleksi, lifti, koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process, tērauda un alumīnija konstrukcijas
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-05-16
T-240 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Betona pētījumu centrs” Brīvības gatve 221, Rīga, LV-1039 67024886

Nereglamentētā sfēra:

Svaigā betona paraugu ņemšana un sagatavošana, betona fizikālā un mehāniskā testēšana; minerālmateriālu fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-07-09
T-241 Valsts ieņēmumu dienesta Muitas pārvaldes Muitas laboratorija Talejas iela 1, Rīga, LV-1978 67047295

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu un etilspirtu saturošu paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; pārtikas produktu fizikāli ķīmiskā testēšana; narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos; Elastība attiecas uz standartu un metožu aktuālajām versijām (saraksts ML-MS).
Akreditācijas sfēra:
2024-12-17
S1-242 Biedrības "VIDES KVALITĀTE" sertifikācijas institūcija "Vides kvalitāte" Rīgas iela 113, Salaspils, Salaspils nov., LV-2169 67709090

Nereglamentētā sfēra:

bioloģiskās lauksaimniecības produkti un no trešajām valstīm importētie bioloģiskās ražošanas produkti: a) nepārstrādāti augi un augu produkti, tostarp sēklas un citi augu reproduktīvie materiāli; b) lauksaimniecības dzīvnieki un nepārstrādāti lopkopības produkti; c) aļģes un nepārstrādāti akvakultūras produkti; d) pārstrādāti lauksaimniecības produkti, tostarp akvakultūras produkti, ko izmanto pārtikā; e) barība; f) vīns; g) citi produkti; uzņēmuma koksnes piegādes ķēdes, mežu apsaimniekošana
Akreditācijas sfēra
2023-04-14
S3-245 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Grāmatvežu sertifikācijas centrs" Pulkveža Brieža iela 15-10, Rīga, LV-1010 67222381

Nereglamentētā sfēra:

grāmatvežu un grāmatvežu-auditoru sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2026-06-05
I-248 Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 67728722

Nereglamentētā sfēra:

strāvmaiņu, spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana, rotācijas kustībā esoši mehānismi, elektroenerģijas sprieguma raksturlielumi, elektrodrošības līdzekļi, elektroinstalācijas izolācija, zemējumietaises un zemējumietaises zemējumvadi, augstsprieguma transformatori, augstsprieguma transformatoru caurvadizolatori, pašpatēriņi, strāvmaiņi, spriegummaiņi, kombinētie mērmaiņi, spēka kabeļi, elektroietaises, dielektriskie izstrādājumi, vidsprieguma transformatori
Akreditācijas sfēra
2023-01-09
T-253 Akciju sabiedrība"SIGULDAS CILTSLIETU UN MAKSLĪGĀS APSĒKLOŠNAS STACIJA" Piena kvalitātes kontroles laboratorija "Kalnabeites 8", Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150 67973252; 22334182

Nereglamentētā sfēra:

piena fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-20
K-254 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 Atrašanās vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (R); Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401 (D); Klaipēdas iela 92, Liepāja, LV-3416 (L) 67362988

Nereglamentētā sfēra:

1.pielikums-atsvaru, neautomātisko svaru, mērtrauku, horizontālo un vertikālo cilindrisko tilpņu, metālu mērtrauku, elektronisko, pretestības, stikla un stikla elektrokontaktu, manometrisko, bimetālisko, infrasarkano (distances) termometru, fotoelektrokolorimetru (gaismas caurlaidība), spektrofotometru (gaismas caurlaidība, absorbcija), refraktometru, dūmgāzu analizatoru, vakuummetru, manometru, elektromehānisko manometru, hronometru, ommetru, vatmetru, oscilogrāfu, zemējuma mērītāju, pretestību magazīnu, līdzstrāvas tiltu, potenciometru, līdzstrāvas, līdzsprieguma kalibratoru, mērknaibļu, analogo/ciparu ampērmetru, voltmetru, luksmetru, mikrometru, bīdinstrumentu, materiālo garuma mēru, indikatoru, garuma mēru, sietu, ultraskaņas biezummērītāju, automātiskās šķidruma līmeņu un temperatūras mērsistēmu, degvielas skaitītāju, pH metru-milivoltmetru, sprādzienbīstamu koncentrāciju analizatoru, rezervuāru (tilpuma metode), cauruļvadu, kapacitātes mērītāju, līdzsprieguma avotu, spiediena kalibratoru, ūdens plūsmas mērītāju, termoelektrisko pārveidotāju, sfigmomanometru, dinamometrisko atslēgu, stiepes/spiedes testētājmašīnu, dinamometru, tenzodevēju, tahometru, skaņas līmeņa mērītāju, mērīšanas mikroskopa kalibrēšana; termostatu, krāšņu, žāvēšanas skapju temperatūras, higrometru ar un bez termometra kalibrēšana. 2.pielikums- refraktometru, spektrofotometru, fotoelektrokolorimetru, sprādzienbīstamu koncentrāciju signalizatoru/ analizatoru, automātisko šķidruma līmeņa mērītāju stacionārās tvertnēs, tvertņu spirta un alkoholisko dzērienu uzglabāšanai, metāla mērtrauku spirta un naftas produktu tilpuma mērīšanai, tvertņu naftas produktu uzglabāšanai, skaitītāju, kas nav iebūvēti tilpnēs vai mērsistēmās, spirta un naftas produktu uzskaitei, termometru spirta temperatūras mērīšanai, termometru naftas produktu temperatūras noteikšanai, skaņas līmeņa mērītāju, multimetru, ampērmetru, voltmetru, vatmetru, augstsprieguma iekārtu izolācijas pārbaudei, zemējuma mērītāju, ommetru, megaommetru, strāvas mērknaibļu, manometru, kas uzstādīti spiedieniekārtu kompleksos, kuri izgatavoti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par spiedieniekārtām un to kompleksiem, kalibrēšana.
Akreditācijas sfēra
2027-05-13
T-254 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 Atrašanās vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 67378165

Nereglamentētā sfēra:

Elastīgā sfēra:Mājsaimniecības un līdzīga lietojuma elektroierīču; gaismekļu; audio, video, informācijas un sakaru tehnoloģiju iekārtu testēšana. Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālo versiju un standarta daļām saskaņā ar sarakstu “SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” testēšanas metožu saraksts elastīgajā sfērā” TS.1-04/22.
Akreditācijas sfēra
2027-05-13
S3-255 Biedrbas ''Latvijas Jūrniecības savienība'' Sertificēšanas centrs Juridiskā adrese: Meldru iela 5a, Rīga, LV-1015 Atrašanās vieta: Ģertrūdes iela 33/35, Rīga, LV-1011 67082087

Nereglamentētā sfēra:

Jūras hidrotehnisko būvju nojaukšanas, būvju un to daļu tehniskās apsekošanas, pārbaudes un diagnosticēšanas būvspeciālistu sertificēšana; Ostu un jūras hidrotehnisko būvju projektēšanas, būvdarbu vadīšanas un būvuzraudzības būvspeciālistu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Akreditācijas sfēra
2027-02-01
S1-256 Tehnisko ekspertu SIA "TUV Nord Baltik" Sertifikācijas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

rezervuāri, vienkāršas spiedtvertnes, spiedieniekārtas un to kompleksi, lifti, elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus
Akreditācijas sfēra
2027-01-29
T-258 SIA "V & V VentMet laboratorija" Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

Termostatu un vides temperatūras režīma, sprādzienbīstamo un citu koncentrāciju gāzu signalizatoru, analizatoru un centrifūgu testēšana; mašīnbūves, enerģētikas, celtniecības, transporta (t.sk. cauruļvadu), ķīmijas un naftas ķīmijas nozares objektu metālisku materiālu izstrādājumu metināto savienojumu nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas un magnētisko daļiņu metodēm; metālisku un nemetālisku materiālu biezuma noteikšana ar ultraskaņas metodi; plombu un to elementu ģeometrisko izmēru testēšana Elastība attiecas uz standartu un metožu aktuālām versijām (Aktuālo versiju saraksts elastīgajai sfērai testēšanā ET11)
Akreditācijas sfēra
2027-04-23
K-258 SIA "V & V VentMet laboratorija" Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

atsvaru, neautomātisko svaru, virzuļdarbināmo dozētājierīču, mērtrauku, šķidruma uzglabāšanas tilpņu, cauruļvadu, degvielas un sašķidrinātās gāzes uzpildes aparātu, patēriņa skaitītāju dažādu produktu uzskaitei, plūsmas mērītāju, gāzes patēriņa skaitītāju, gāzes tilpuma korektoru, ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, automātisko šķidruma līmeņa un temperatūras mērsistēmu, mikrometru, pulksteņtipa indikatoru, iestādīšanas mēru, gala mēru, bīdinstrumentu, mērlenšu, mērlenšu ar atsvaru, metru, lineālu, mērstieņu, lāzera tālmēru, sietu, skrūves tipa vītņu kalibru, ultraskaņas biezuma mērītāju, pārklājuma biezuma mērītāju, leņķu, leņķmēru, vakuummetru, manovakuummetru, tehnisko, skābekļa un elektrokontakta manometru, elektromehānisko manometru, spiediena devēju, sfigmomanometru, multimetru, voltmetru, līdzsprieguma mērlīdzekļu, maiņsprieguma mērlīdzekļu, ampērmetru, līdzstrāvas mērlīdzekļu, vatmetru, mērknaibļu, ommetru, zemējuma mērītāju, ķēdes testeru, megaommetru, pretestības mērlīdzekļu, kapacitātes mērlīdzekļu, hercmetru, frekvences mērlīdzekļu, pretestības magazīnu, kalibratoru, elektrisko parametru avotu, elektronisko, stikla un stikla elektrokontaktu, manometrisko, bimetālisko, pretestības, infrasarkano (distances) termometru, termokameru, temperatūras devēju, termostatu, krāšņu, žāvēšanas skapju, higrometru, dinamometrisko atslēgu, dinamometru, optisko tahometru, centrifūgu, sprādzienbīstamo un citu gāzu koncentrāciju signalizatoru, analizatoru un dūmgāzu analizatoru, pH metru, ORP metru, konduktometru, osciloskopu (oscilogrāfu), luksmetru un skaņas līmeņa mērītāju kalibrēšana Elastība attiecas uz metožu aktuālām versijām (Aktuālo versiju saraksts elastīgajai sfērai kalibrēšanā EK10)
Akreditācijas sfēra
2027-04-23
I-259 Pārtikas un veterinārā dienesta Robežkontroles departaments Peldu iela 30, Rīga, LV-1050 67027282

Nereglamentētā sfēra:

augi, augu produkti un citi objekti; augu aizsardzības līdzekļi; dzīvnieku izcelsmes produktus nesaturoši pārtikas produkti; materiāli un priekšmeti, kas nonāk saskarē ar pārtiku; zāles un farmācijas produkti; dzīvnieki; dzīvnieku izcelsmes produkti; dzīvnieku barība
Akreditācijas sfēra
2027-04-19
T-261 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides audits" laboratorija Dzērbenes iela 27, Rīga, LV-1006 67556152

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, notekūdens paraugu ņemšana; ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm; dzeramā ūdens, pazemes/gruntsūdens, virszemes ūdens, peldvietu ūdens, baseina ūdens, notekūdens, augsnes/grunts, mēslošanas līdzekļu un substrātu, digestātu, dūņu, atkritumu, cietā biokurināmā, minerālo materiālu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens, pazemes ūdens, peldvietu ūdens, baseina ūdens, mēslošanas līdzekļu un substrātu, digestātu mikrobioloģiskā testēšana; stacionāro avotu emisijas, darba vides gaisa paraugu ņemšana un testēšana, gaisa olfaktometriskā testēšana; darba vides trokšņa, vides trokšņa un vides trokšņa telpās mērīšana (1. pielikums:; vides paraugu un produktu, ūdens, šķīdumu, ekstraktu, bioloģiskā materiāla, augsnes, dūņu, atkritumu, emisiju gaisā fizikāli – ķīmiskā testēšana (2. pielikums) Elastība attiecas uz testēšanas metodi un objektu (metožu saraksts I-PR-1-3-7.2.1)
Akreditācijas sfēra
2027-05-13
T-263 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Valsts ceļi" Autoceļu kompetences centra Ceļu laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1050 Atrašanās vietas adrese: Mazā Rencēnu iela 3, Rīga, LV-1073 67248076

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: cCeļu būvmateriālu (bitumena, bitumena emulsiju, minerālmateriālu un bituminēto maisījumu) paraugu ņemšana, mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, un autoceļu uzturēšanas materiālu paraugu ņemšana, fizikāla un fizikāli ķīmiskā testēšana Elastība attiecas uz paraugu ņemšanas un testēšanas metožu standartu aktuālajām versijām (saraksts LVC CL – D.01)
Akreditācijas sfēra
2024-05-07
T-264 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils ūdens" laboratorija Juridiskā adrese: Jaunā iela 60, Jēkabpils, LV-5201 Atrašanās vieta: Daugavsalas iela 3, Jēkabpils, LV-5202 65231428

Nereglamentētā sfēra:

peldbaseinu, strautu un upju ūdeņu (virszemes ūdens) paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; peldbaseinu ūdens mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

notekūdeņu, virszemes ūdens un dzeramā ūdens paraugu ņemšana un ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra:
Reglamentētā sfēra:
2026-12-01
T-278 Valsts augu aizsardzības dienesta Agroķīmijas departamenta Agroķīmijas laboratorija Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006 67553231

Nereglamentētā sfēra:

augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-06-13
S3-280 Latvijas Elektriķu brālības Sertifikācijas departaments Augusta Deglava iela 60 k-5-13, Rīga, LV-1035 67845425

Nereglamentētā sfēra:

elektrotehniskais personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; elektroietaišu projektēšanas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu ekspluatācijas darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu izbūves, elektroietaišu ekspluatācijas, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes tehniskās ekspertīzes, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes darbu vadīšanas un uzraudzības, elektroietaišu tehnisko parametru mērīšanas un pārbaudes, elektroietaišu ekspluatācijas tehniskās ekspertīzes elektrospeciālista sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-08-01
T-281 A/S "Ģeoserviss" Ģeotehniskā laboratorija Juridiskā adrese: Piedrujas iela 11, Rīga, LV-1073; Atrašanās vieta: Piedrujas iela 11-107, Rīga, LV-1073 67248039

Nereglamentētā sfēra:

Minerālmateriālu un grunts mehāniskā un fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2023-09-02
T-282 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R&D Akustika" Akustikas laboratorija Kurzemes prospekts 3, Rīga, LV-1067; Kr.Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 29516455

Nereglamentētā sfēra:

iekārtu skaņas jaudas, informācijas tehnoloģiju un telekomunikācijas iekārtu radītā trokšņa elektroakustiskā testēšana; vides trokšņa elektroakustiskā testēšana un aprēķināšana, skaņas (gaisā) izolācijas, triecientrokšņa izolācijas un telpu reverberācijas laika testēšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa fizikālā testēšana un aprēķināšana, vides trokšņa telpās fizikālā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-01-16
T-283 Sabiedrības ar eirobežotu atbildību "Piensaimnieku laboratorija" testēšanas laboratorija Institūta iela 1, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-2130 67910751

Nereglamentētā sfēra:

svaigpiena un piena fizikāli ķīmiskā testēšana; svaigpiena, piena, pārtikas produktu, ūdens un dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-10
S3-290 Latvijas Īpašumu vērtētāju asociācijas Vērtētāju sertifikācijas birojs Elizabetes iela 65-7, Rīga, LV-1050 67288844

Reglamentētā sfēra:

nekustamā īpašuma vērtētāju sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2023-02-26
T-291 Akciju sabiedrības "LATGALES CILTSLIETU UN MĀKSLĪGĀS APSĒKLOŠANAS STACIJA"Piena analīžu laboratorija un Testēšanas grupa Jaunpilī Latgales iela 5, Viļāni, Rēzeknes novads, LV-4650 26313071

Nereglamentētā sfēra:

Piena fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-04-03
T-292 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIDES KONSULTĀCIJU BIROJS" laboratorija Juridiskā adrese: Pils iela 7-11, Rīga, LV-1050; Atrašanās vieta: Ezermalas iela 28, Rīga, LV-1014 67552209

Nereglamentētā sfēra:

pazemes un dzeramā ūdens, notekūdeņu paraugu ņemšana, ūdens paraugu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, augsnes un grunts fizikālā, fizikāli ķīmiskā testēšana, augsnes ielabošanas līdzekļu (sapropelis, kūdra) fizikāli ķīmiskā testēšana un kūdras botāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-05-07
I-293 Baltic Road Services SIA Tahogrāfu inspekcijas “LATINA” Jūrmalas gatve 82 k.1-133, Rīga, LV- LV-1029 67407342

Nereglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās, viedās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra
2023-03-19
T-295 Valsts augu aizsardzības dienesta Augu karantīnas departamenta Nacionālā fitosanitārā laboratorija Lielvārdes iela 36, Rīga, LV-1006 67543138

Nereglamentētā sfēra:

Augu kaitīgo organismu morfoloģiskā, seroloģiskā, bioloģiskā, molekulāri bioloģiskā, bakterioloģiskā, mikoloģiskā, virusoloģiskā, entomoloģiskā, helmintoloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-05-09
T-296 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VMF LATVIA" Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 29470949

Nereglamentētā sfēra:

apaļo kokmateriālu uzmērīšana, cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-12-14
I-298 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Volvo Truck Latvia" Tahogrāfu inspekcija Adrese: Granīta iela 28A, Rumbula, Stopiņu nov., LV-1057 Inspicēšanas vietas: Granīta iela 28A, Ulbroka, Stopiņu nov., LV-1057 Kurzemes iela 40, Ventspils, LV-3602 Krāslavas iela 5, Vecstropi, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5413 “Irbēni”, Burtnieku pag., Valmieras nov., LV-4219 67813200

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2023-07-11
I-303 Akciju sabiedrības "CATA" inspekcija Jāņa Poruka iela 8, Cēsis, LV-4101 64107814

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētajā sfēra
2024-02-02
I-306 SIA "SCANIA LATVIA" Inspicēšanas nodaļa Tīraines iela 13, Rīga, LV-1058 Filiāles: "Robežlejas", Kocēnu pagasts, Kocēnu novads, LV-4220; Stacijas iela 129s, Daugavpils, LV-5401 67066600

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces; Scania automašīnu (kas aprīkotas ar ražotāja oriģinālo degvielas sistēmu) saspiestās dabas gāzes (CNG – Compressed natural gas) baloni
Akreditācijas sfēra
2024-02-11
S2-307 A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Sistēmu sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmas sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 14001:2015, LVS ISO 45001:2018, LVS EN ISO 3834-2:2021, LVS EN ISO-3834-3:2021, LVS EN ISO-3834-4:2021, LVS EN ISO 50001:2018 un LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011) standartu prasībām; ražošanas kvalitātes nodrošināšanas sistēmas novērtēšana un uzraudzība spiedieniekārtu un to kompleksu ražošanā; vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2024-02-17
I-309 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TRANSPORTA SABIEDRĪBA LATVIJA" Inspicēšanas institūcija “Heders” Juridiskā adrese: Kurzemes prospekts 74-24, Rīga, LV-1067 Novērtēšanas vietas: Ganību dambis 26, Rīga, LV-1005; Maskavas iela 443A, Rīga, LV-1063; Siltuma iela 5, Rīga, LV-1058 67382222

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2024-06-15
T-312 SIA "Laboratorija AUCTORITAS" laboratorija Krīvu iela 11, Rīga, LV-1006 67558757

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, ūdens, kosmētikas, virsmas nomazgājumu, mēslošanas līdzekļu mikrobioloģiskā testēšana; ūdens un kosmētikas fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens, notekūdens, virsmu nomazgājumu un pārtikas produktu paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2024-05-13
T-313 Atvasinātas publiskas personas "Agroresursu un ekonomikas institūts" Graudu tehnoloģijas un agroķīmijas laboratorija Juridiskā adrese: Zinātnes iela 2, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Cēsu novads, LV-4126 Atrašanās vieta: "Dižzemes”, Dižstende, Lībagu pag., Talsu nov., LV-3258 63220263

Nereglamentētā sfēra:

Graudu un to pārstrādes produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-04-12
T-316 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts" Testēšanas laboratorija Dobeles iela 41, Jelgava, LV-3001 63010605

Nereglamentētā sfēra:

Elastīgā sfēra: Būvizstrādājumu, mēbeļu, koksnes materiālu un to izstrādājumu mehāniskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, cietās biodegvielas fizikālā testēšana; Elastība attiecas uz testēšanas metožu standartu aktuālajām versijām (saraksts AD-04)
Akreditētā sfēra
2025-04-14
T-318 Akciju sabiedrības "Preiļu siers" laboratorija Daugavpils iela 75, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 65322561

Nereglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā testēšana, piena un piena produktu fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

svaigpiena fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-11-26
T-319 Akciju sabiedrības "Putnu fabrika Ķekava" Ražošanas kontroles laboratorija "Putnu fabrika Ķekava", Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123 67874090

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, dzīvnieku barības, putnu fekāliju, ražošanas vides paraugu, ūdens un dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana; dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai; putnu asins serumu seroloģiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens paraugu ņemšana mikrobioloģiskai testēšanai un mikrobioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-02-16
T-320 Sabiedrība ar ierobežotu atbilību "SGS Latvija Ltd" Laboratorija Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 Laboratoriju atrašanās vietas: Dzintaru prospekts 66, Ventspils, LV-3601 (V); Tvaika iela 7a, Rīga, LV-1005 (R); Brīvostas iela 22, Liepāja LV-3401 (L) 67166512

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana; ogļu, cietās biodegvielas un cietā reģenerētā kurināmā mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; mēslošanas līdzekļu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana, graudu un graudaugu produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām, metožu saraksts SGS-LD.01.
Akreditācijas sfēra
2025-03-25
I-322 Zemnieku saimniecība "Podnieki" Inspekcija Juridiskā adrese: "Podnieki", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285 Novērtēšanas vietas: "Podnieki", Laucienes pagasts, Talsu novads, LV-3285; Vasaras iela 4, Jelgava, LV-3007 29477037

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās), ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2025-02-23
S3-328 Biedrība “LATVIJAS SALDĒTĀJIEKĀRTU INŽENIERU ASOCIĀCIJA” Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Bērzpils iela 3-1, Rīga, LV-1039; Atrašanās vietas adrese: Braslas iela 16, Rīga, LV-1084 26537310

Nereglamentētā sfēra:

personu, kuras darbojas ar ozona slāni noārdošām vielām un fluorētām siltumnīcefekta gāzēm, sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2025-04-19
I-329 SIA "Latvijas iepakojuma sertifikācijas centrs" Inspicēšanas audita nodaļa Augusta Deglava iela 66, Rīga, LV-1035 67290001

Reglamentētā sfēra:

Izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgu preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana; pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskatu inspicēšana;
Reglamentācijas sfēra
2026-03-20
I-330 Pārtikas un veterinārais dienests Juridiskā adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050 Filiāles: Dienvidlatgales pārvalde. Adrese: Varšavas iela 24, Daugavpils, LV-5404 Ziemeļlatgales pārvalde. Adrese: Liepu iela 33, Rēzekne, LV-4600 Austrumvidzemes pārvalde. Adrese: Lauku iela 5, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 Autrumzemgales pārvalde. Adrese: Brīvības iela 88, Jēkabpils, LV-5201 Dienvidzemgales pārvalde. Adrese: Helmaņa iela 10, Jelgava, LV-3004 Dienvidkurzemes pārvalde. Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 11, Liepāja, LV-3401 Rīgas pilsētas pārvalde. Adrese: Lubānas iela 49, Rīga, LV-1073 Ziemeļpierīgas pārvalde. Adrese: Kraujas iela 21/23, Rīga, LV-1024 Ziemeļkurzemes pārvalde. Adrese: Daģu iela 2, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Rietumpierīgas pārvalde. Adrese: „Krīvi”, Tumes pag., Tukuma nov., LV-3139 Ziemeļvidzemes pārvalde. Adrese: Raiņa iela 21, Valmiera, LV-4201 67095230

Nereglamentētā sfēra:

Uzņēmuma pārtikas nekaitīguma nodrošināšanas sistēmas oficiālā kontrole (inspicēšana); veterinārās uzraudzības objektu oficiālā kontrole (inspicēšana)
Nereglamentētā sfēra
2025-12-21
T-331 Akaciju sabiedrība "Olainfarm" Kvalitātes vadības departamenta laboratorijas Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 67013703

Nereglamentētā sfēra:

Dzeramā ūdens un notekūdeņu paraugu ņemšana. Dzeramā ūdens un ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-05-22
I-332 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TERMES” Kalibrēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Druvienas iela 18-8, Rīga, LV-1079 Atrašanās vieta: Sergeja Eizenšteina iela 43A, Rīga LV-1073 Masina 1, Tallina, Igaunija, 10144 67531630

Nereglamentētā sfēra:

manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, degvielas uzpildes aparātu degvielas uzpildes stacijās (izņemot LPG), sašķidrinātas gāzes (LPG) uzpildes aparātu degvielas uzpildes stacijās, sfigmomanometru, atsvaru, neautomātisko svaru, dzelzceļa vagonu svaru, mērstieņu un mērlentu ar atsvaru, metru, lineālu, mērlentu atkārtotā verificēšana; neautomātisko svaru atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšana (F1 modulis), atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis); ūdens patēriņa skaitītāju atbilstības tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis), benzīna tvaiku otrās pakāpes uztveršanas sistēmu inspicēšana
Akreditācijas sfēra
2025-05-11
T-333 Iekšlietu ministrijas Valsts policijas Kriminālistikas pārvalde Ekspertīžu birojs: Bruņinieku iela 72b, Rīga, LV-1009 ; Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; Rīgas ekspertu nodaļa: Stabu iela 89, Rīga, LV-1009; Ogre, Brīvības iela 6, LV-5001; Kurzemes ekspertu nodaļa: Bāriņu iela 3, Liepāja, LV-3400; Zemgales ekspertu nodaļa: Pētera iela 5, Jelgava, LV-3000; Jēkabpils, Brīvības iela 122, LV-5201; Vidzemes ekspertu nodaļa: Dārza iela 2a, Valmiera, LV-4201; Gulbene, Gaitnieku iela 2a, LV-4401; Latgales ekspertu nodaļa: 18.novembra iela 39a, Daugavpils, LV-5403; Rēzekne, Kr.Valdemāra iela 20, LV-4601 67208662

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā; narkotisko un psihotropo vielu noteikšana dažādos objektos; spirta (etanola) un alkoholu izpēte; naftas produktu izpēte; daktiloskopiskā identifikācija un papillārlīniju pēdu vizualizēšana; dokumentu tehniskā izpēte; rokrakstu un parakstu izpēte; informācijas tehnoloģiju izpēte; šaujamieroču un munīcijas diagnostiskā izpēte
Nereglamentētā sfēra
2025-12-16
I-338 SIA "V & V VentMet laboratorija" Juridiskā adrese: Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601 Atrašanās vietas adreses: Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601; Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084 63624528

Nereglamentētā sfēra:

ultraskaņas pārbaudes iekārtas

Reglamentētā sfēra:

manometru, alkometru nacionālā pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; atsvaru, neautomātisko svaru, šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni), ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, mērstieņu un mērlenšu ar atsvaru šķidruma līmeņa mērīšanai tilpnēs, metru un lineālu, mērlenšu, gāzes patēriņa skaitītāju un tilpuma korektoru, sfigmomanometru, automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai, automātisko gravimetrisko iepildes svaru, automātisko pārtrauktas darbības summējošo svaru, automātisko nepārtrauktas darbības summējošo svaru atkārtotā verificēšana; neautomātisko svaru atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis); atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis); ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju, gāzes patēriņa skaitītāju, gāzes tilpuma korektoru, šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni), automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai, automātisko gravimetrisko iepildes svaru, automātisko pārtrauktas darbības summējošo svaru, automātisko nepārtrauktas darbības summējošo svaru atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); materiālo mēru atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis); šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis). degvielas uzpildes staciju tehnoloģisko iekārtu, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāru tehniskās pārbaudes
Neraglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-02-23
I-339 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais metroloģijas centrs" Juridiskā adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 Novērtēšanas vietas: Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 (R), Sakņu iela 16/18, Daugavpils, LV-5401(D), Klaipēdas iela 92, Liepāja, LV-3416 (L), Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201 (V), Miera iela 35, Talsi, Talsu nov., LV-3201 (T) 67362988

Nereglamentētā sfēra:

A tipa inspicēšanas institūcija - strāvmaiņu, spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; koka un metāla metru, mērlineālu, automātisko svaru, neautomātisko svaru, mērstieņu, mērlenšu, taksometru skaitītāju, šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) atkārtotā verificēšana; neautomātisko svaru atbilstība tipam pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis), atbilstība, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F1 modulis), atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis); šķidruma mērsistēmu (izņemot ūdeni) un automātisko svaru atsevišķu preču svēršanai atbilstība tipam, pamatojoties uz produkta verificēšanu (F modulis); C tipa inspicēšanas institūcija - manometru, autotransporta līdzekļu ātruma kontroles mērierīču pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; alkometru, siltumenerģijas skaitītāju, , autotransporta izplūdes gāzes analizatoru, sfigmomanometru, atsvaru, atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra
2025-07-08
I-340 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ROLA" Inspicēšanas laboratorija Ventspils iela 63B, Rīga, LV-1046 67617093

Nereglamentētā sfēra:

medicīnisko ierīču, in-vitro analizatoru elektrodrošības pārbaudes

Reglamentētā sfēra:

medicīnisko ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes), sfigmomanometru, manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana, radiodiagnostisko un radioterapeitisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana, un elektrodrošības pārbaude
Neraglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-08-16 Apturēta akreditācijas sfēras daļā: augstfrekvences elektroterapijas iekārtas, anestēzijas un elpināšanas iekārtas, perfūzijas sūkņi, lāzerterapijas iekārtas, pacienta monitori, nervu un muskuļu stimulācijas iekārtas funkcionālās pārbaudes (darbības apjomā, kā to nosaka Ministru kabineta 28.11.2017. noteikumu Nr. 689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība” 168. punkts un 23. pielikums) no 2022. gada 15. jūnija līdz 2022. gada 15. decembrim vai līdz konstatētās neatbilstības novēršanai.Akreditācijas lēmuma Nr. 9-1-1/2022/312
T-341 Rīgas Tehniskās universitātes Ceļu būvmateriālu laboratorija Juridiskā adrese:Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048;Laboratorijas atrašanās vieta: Ķīpsalas iela 6A – 118. telpa, Rīga, LV-1048 29213467

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu, bitumena un bitumena saistvielas paraugu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-11-07
I-343 Sabiedrba ar ierobežotu atbildību "OROLS Laboratorija" Lubānas iela 41, Rīga, LV-1073 29457775

Reglamentētā sfēra:

aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana; siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2026-02-15
I-344 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību SISTEMSERVISS Verificēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Anniņmuižas iela 20-91, Rīga, LV-1029 Novērtēšanas vietas: Mendeļejeva iela 8, Daugavpils, LV-5410; Maskavas iela 116, Rīga, LV;1003; Talsu iela 65, Ventspils, LV-3602 67213617

Reglamentētā sfēra:

manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana, ūdens patēriņa skaitītāju un siltumenerģijas skaitītāju atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-08-04
I-346 Akciju sabiedrība "Sadales tīkls" Elektroenerģijas uzskaites funkcijas Metroloģijas laboratorija Šmerļa iela 1, Rīga, LV-1160 67726600

Reglamentētā sfēra:

strāvmaiņu un spriegummaiņu pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; aktīvās un reaktīvās enerģijas elektromehānisko un statisko elektroenerģijas skaitītāju pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2026-04-20
I-347 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Tilpums" Inspekcija Biksēres ielā 2, Rīga, LV-1073, Latvija 67112026

Reglamentētā sfēra:

šķidrumu mērsistēmas (izņemot ūdeni) atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-09-20
T-349 SIA "TEHNISKAIS CENTRS" Testēšanas laboratorija Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050 67614298

Nereglamentētā sfēra:

Mašīnbūves, enerģētikas un celtniecības nozares metāla izstrādājumu, cauruļvadu, rezervuāru, metināto savienojumu, pamatmetālu un kompozītmateriālu virsmas nesagraujošā testēšana ar ultraskaņas, magnētisko daļiņu, penetrācijas, radiogrāfisko un vizuālās pārbaudes metodēm
Akreditācijas sfēra
2026-12-04
I-350 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Domenikss" Tahogrāfu inspicēšanas nodaļa Juridiskā adrese: Varšavas iela 4, Rīga, LV-1003 Atrašanās vieta: Abrenes iela 12, Rīga, LV-1003 67099880

Nereglamentētā sfēra:

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās, viedās);ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra
2026-03-09
T-352 Ceļu būves firmas SIA "Binders" Ceļu būvmateriālu laboratorija Atrašanās vieta: Vangažu ABR, Inčukalna pagasts, Inčukalna novads, LV-2141; Daugavpils ABR, Dunduru iela 7u, Daugavpils, LV-5404; Juridiskā adrese: Smilšu iela 10-104, Rīga, LV-1050 67995515

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu, minerālmateriālu, grunts un bitumena fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana; bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un bitumena paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2025-11-04
S1-355 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BUREAU VERITAS LATVIA” Produktu sertifikācijas institūcija Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005 67323246

Nereglamentētā sfēra:

metināšanas ražotnes; būvizstrādājumi – betons, iekšdurvis; ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas

Reglamentētā sfēra:

spiedieniekārtas un to kompleksi, rezervuāri, betons, būvizstrādājumi - bituminētie maisījumi, ceļu virsmas apstrāde, minerālmateriāli, ielu un ceļu aprīkojums, siltumizolācijas materiāli, konstrukciju tērauds, metāla konstrukcijas, alumīnija un alumīnija sakausējumu konstrukcijas, brīvi stāvoši dūmeņi, bitumens un bitumena saistvielas, gājēju durvju bloki, rūpniecības, tirdzniecības, garāžu telpu durvis un atveramie logi, logi un gājēju zonas ārdurvju bloki, iekārta ārējā siena
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-04-20
M-358 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Laboratorijas dienests Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038 Atrašanās vietas: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006; Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038; Stopiņu novads, Upeslejas, LV-2118 67041058

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla bakterioloģiska, imūnķīmiska, imunoloģiska, molekulāri bioloģiska, virusoloģiska, klīniski ķīmiska, hematoloģiska, onkohematoloģiska, mikobakterioloģiska, koaguloģiska, parazitoloģiska, imūnhematoloģiska, klīniska, citoloģiska izmeklēšana, un cilvēka audu histopatoloģiskā izmeklēšana. Elastība attiecas uz izmeklēšanas principu un nosakāmo rādītāju saskaņā ar “Laboratorijas dienesta metožu reģistru“ (REG.11.1.)
Akreditācijas sfēra
2027-05-26
K-360 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta "BIOR" Kalibrēšanas laboratorija Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 67808973

Nereglamentētā sfēra:

stikla un elektronisko termometru, neautomātisko elektronisko svaru, virzuļdarbināmo dozētājierīžu - virzuļpipešu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2027-02-23
T-362 Valsts tiesu ekspertīžu birojs Invalīdu iela 1, Rīga, LV-1013 67374010

Nereglamentētā sfēra:

rokraksta/paraksta identificēšana; dokumentu tehniskā izpēte; dokumentu materiālu izpēte; informācijas tehnoloģiju izpēte; pirkstu pēdu vizualizēšana un identificēšana; tekstilšķiedru vizuāla un fizikāla izpēte; stikla izpēte; krāsu un polimēru materiālu un pārklājumu izpēte; speciālo ķīmisko vielu noteikšana; degošu šķidrumu un to atlikumu noteikšana; šāviena pēdu izpēte; elementu sastāva noteikšana; augu ekstraktvielu noteikšana; augsnes izpēte; reljefo identifikācijas zīmju vizuāla, ķīmiska un fizikāla izpēte; ceļu satiksmes negadījumu izpēte; tahogrāfa datu izpēte; metāla un sakausējumu izpēte. Elastība attiecas uz aktuālo metodes versiju, Izpētes metožu saraksts Nr. KRP/7.2-1
Akreditācijas sfēra
2027-06-19
S3-364 Tehnisko ekspertu sabiedrības ar ierobežotu atbildību „TUV Nord Baltik” Personāla sertifikācijas centrs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 67370391

Nereglamentētā sfēra:

Metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā, personāla (metinātāji, lodētāji un lodēšanas operatori), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana, metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2026-08-09
M-365 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "E.GULBJA LABORATORIJA" Juridiskā un atrašanās vietas adrese: Brīvības bulvāris 366, Rīga, LV-1006 (T) Testēšanas vietas: Dzelzavas iela 127, Rīga, LV-1021 (T2); Oskara Kalpaka iela 27, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401 (G); Lakstīgalas iela 13, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150 (S); Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 (TOS); Aizputes iela 22, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 (K); 18.novembra iela 19, LV-5401, Daugavpils (D); Raiņa bulvāris 13, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 (P) Paraugu pieņemšanas punkti: Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006; Zemitāna laukums 1, Rīga, LV-1006; Linezera iela 6, Rīga LV-1006; Skolas iela 5, Rīga, LV-1010; Stirnu iela 8, Rīga, LV-1082; Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1027; Firsa Sadovņikova iela 20, Rīga, LV-1003; Lāčplēša iela 24, Rīga, LV-1011; Baložu iela 28, Rīga, LV-1048; Raiņa bulvāris 27, Rīga, LV-1050; Brīvības iela 68, Rīga, LV-1011; Anniņmuižas bulvāris 88, Rīga, LV-1069; Lielirbes iela 29, Rīga, LV-1046; Valdeķu iela 62A, Rīga, LV-1058; Maskavas iela 322A, Rīga, LV-1063; Augusta Dombrovska iela 26, Rīga, LV-1015; Daugavas iela 27, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167; Dzirnavu iela 1, Iecava, Iecavas nov., LV-3913; Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008; Dubultu prospekts 3, Jūrmala, LV-2015, Sofijas iela 2, Ventspils, LV-3601; Republikas iela 16, Liepāja, LV-3401; Gaujas iela 11, Ādaži, Ādažu nov., LV-2164; Uzvaras iela 4A, Dobele, Dobeles nov., LV-3701; Klostera iela 3, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001; Liepājas iela 34, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301; Avotu iela 2, Aizpute, Aizputes nov., LV-3456; Lielā iela 9C, Saldus, Saldus nov., LV-3801; Voldemāra Ruģēna iela 4, Talsi, Talsu nov., LV-3201; Saules iela 37, Daugavpils, LV-5401; Smilšu iela 94A, Daugavpils, LV-5401; Atbrīvošanas aleja 98, Rēzekne, LV-4601; Atpūtas iela 3, Carnikava, Carnikavas nov., LV-2163; Valmieras iela 9, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101; Zaļā iela 1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901; Draudzības aleja 9, Jēkabpils, LV-5201; Rīgas iela 13, Valmiera, LV-4201; Mātera iela 29, Jelgava, LV-3001; Raiņa iela 12, Valka, Valkas nov., LV-4701; Rīgas iela 37/39, Liepāja, LV-3401; Brīvības iela 62, Balvi, Balvu nov., LV-4501; Nākotnes iela 1, Ķekava, Ķekavas nov., LV-2123; Rīgas iela 3, Madona, Madonas nov., LV-4801; Skolas iela 9, Aknīste, Aknīstes nov., LV-5208; Mālkalnes prospekts 3, Ogre, Ogres nov., LV-5001; Rīgas iela 1, Salaspils, Salaspils nov., LV-2121; Brīvības iela 29, Dagda, Dagdas nov., LV-5674; Pils iela 6, Dundaga, Dundagas pag., Dundagas nov., LV-3270; Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu nov., LV-3260; Oskara Kalpaka iela 12, Lubāna, Lubānas nov., LV-4830; Talsu iela 39A, Ventspils, LV-3602 67543877

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta bioloģiskā materiāla imūnķīmiska, klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, koaguloģiska, molekulāri bioloģiska, mikrobioloģiska, citoloģiska, citoģenētiska, klīniska testēšana Elastība attiecas uz parametru un iekārtu (Saraksts VD-10)
Akreditācijas sfēra
2027-08-27
T-368 SIA "Krustpils" materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Rīgas iela 33, Jēkabpils, LV - 5202, Latvija. Atrašanās vieta: „Ceļinieki”, Kūku pagasts, Krustpils novads, LV-5222 29721842

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu, minerālmateriālu un grunts fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana. Elastība attiecas uz standarta aktuālo versiju, reģistrs R16.
Akreditācijas sfēra
2027-04-27
T-370 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Vides impulss" Vides piesārņojuma kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Kaņiera iela 4A-90, Rīga, LV – 1063 Atrašanās vieta: Maskavas iela 322b, Rīga, LV-1063 29178204

Nereglamentētā sfēra:

izmešu un darba zonas gaisa fizikāli ķīmiskā testēšana, gāzu plūsmas fizikālā
Akreditācijas sfēra:
2027-01-04
S1-372 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BALTIJAS SERTIFIKĀCIJAS CENTRS" Brīvības gatve 224A, Rīga, LV-1039 28383132

Nereglamentētā sfēra:

Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas ritošais sastāvs

Reglamentētā sfēra:

Eiropas parastā dzelzceļa sistēmas ritošais sastāvs, cisternas 3-9 klases vielu pārvadāšanai
Nereglamentētā sfēra
Reglamentēttā sfēra
2023-03-03
S3-376 Latvijas Mērnieku biedrības Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Ķīpsalas iela 6B-105, Rīga, LV-1048 Faktiskā adrese: Meža iela 1, korpuss 1, Rīga, LV-1048 67037928

Nereglamentētā sfēra:

ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-31
T-380 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "ACBR" Ceļu būvmateriālu laboratorija "Burzava" Juridiskā adrese: Meža iela 1, Rēzekne, LV-4601 Atrašanās vietas adrese: Asfaltbetona rūpnīca "Burzava", Djogi, Vērēmu pag., Rēzeknes nov., LV-4604 64635070

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana, minerālo materiālu mehāniskā un fizikālā testēšana, ceļa segas konstruktīvo slāņu mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-02-12
I-382 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BUREAU VERITAS LATVIA” Inspekcijas institūcija Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 67323246

Nereglamentētā sfēra:

Lifti (izņemot liftu drošuma novērtēšanu), cēlējplatformas, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, kravas celtņi, cilvēku celšanai paredzētie pacēlāji, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, trošu ceļi cilvēku pārvadāšanai, pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskata inspicēšana, degvielas piegādātāja gada ziņojuma inspicēšana, elektroenerģijas ražošanas vienības un augstas efektivitātes koģenerācijas datu apstiprināšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-10
S3-386 Biedrības'' LATVIJAS ARHITEKTU SAVIENĪBA'' Sertificēšanas centrs Torņa iela 11, Rīga, LV-1050 67221923

Reglamentētā sfēra:

arhitektu kompetences novērtēšana un patstāvīgās prakses uzraudzība
Reglamentetā sfera
2022-10-09
S1-390 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „SGS LATVIJA LTD” Sertifikācijas institūcija Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045 67326163

Nereglamentētā sfēra:

benzīns, dīzeļdegviela, mežu apsaimniekošanas sertifikācija, mežsaimniecības darbuzņēmēju sertifikācija

Reglamentētā sfēra:

benzīns, dīzeļdegviela un biodegviela
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-01-22
T-391 Biedrība "Latvijas Koksnes kvalitātes ekspertu savienība" Kokmateriālu testēšanas laboratorija Dzērbenes iela 27-219, Rīga, LV-1006 29253911

Nereglamentētā sfēra:

Apaļo kokmateriālu uzmērīšana. Cietās biodegvielas paraugu ņemšana un fizikālā testēšana.
Akreditācijas sfēra
2023-06-02
T-392 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS” Izmēģinājumu centrs Gustava Zemgala gatve 83, Rīga, LV-1039 67801726

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa ritošā sastāva masas un gabarītu mērīšana; ekipāžas daļu, iekāpšanas sistēmu, virsbūvju, riteņpāru un asu testēšana; vilces un enerģētisko rādītāju mērīšana; bremžu parametru mērīšana; dinamikas parametru mērīšana; spriegumu un spēku dzelzceļa sliedēs mērīšana; trokšņa, vibrāciju un apgaismojuma mērīšana
Akreditācijas sfēra
2024-03-05
T-393 SIA "Ceļu eksperts" testēšanas un mērījumu laboratorija Juridiskā adrese: Aveņu iela 1, Ikšķile, Ogres nov., LV-5052 Atrašanās vietas: ″Asfaltnieki″, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2123; Savienības iela 2, Jelgava, LV-3007 67255696

Nereglamentētā sfēra:

minerālmateriālu, hidrauliski saistīto un nesaistīto minerālmateriālu maisījumu, bitumena, bituminēto maisījumu, svaiga un sacietējuša betona paraugu ņemšana un fizikāli – mehānisko īpašību testēšana; grunts un nesaistīto ceļa konstruktīvo slāņu nestspējas testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-04-09
T-394 Zāļu valsts aģentūras Zāļu ekspertīzes laboratorija Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003 67078424

Nereglamentētā sfēra:

Zāļu, farmaceitisko aktīvo vielu un palīgvielu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; attīrīta ūdens fizikālā testēšana; Elastība attiecas uz testēšanas objektu, normatīvo dokumentāciju (ND) aktuālajām versijām (saraksts 32-ZEL)
Akreditācijas sfēra
2023-06-16
I-395 SIA "REVICOM" Juridiskā adrese: “Cīruļputeņi”, Mārupes nov., LV-2167 Biroja adrese: Pūre 18-9, Pūres pag., Tukuma nov., LV-3124 29234788

Reglamentētā sfēra:

izlietotā iepakojuma un vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, un videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana; nolietoto transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmu auditēšana
Reglamentētā sfēra
2023-03-27 Apturēt Institūcijas akreditāciju no 2022.gada 19. augusta sfēras daļā – videi kaitīgo preču atkritumu apsaimniekošanas sistēmu pārskatu auditēšana, nolietotu transportlīdzekļu apsaimniekošanas sistēmas auditēšana līdz 6 (sešiem) mēnešiem (līdz 2023. gada 19.februārim) vai līdz minēto neatbilstību novēršanai.
T-396 Latvijas Valsts mežzinātnes institūta "Silava" un Latvijas Lauksaimniecības universitātes valsts zinātniskās izpētes mežu apsaimniekošanas aģentūras "Meža pētīšanas stacija" Meža sēklu kontroles laboratorija Pārupes iela 5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pag., Madonas novads, LV-4860 64826442

Reglamentētā sfēra:

meža koku un krūmu sēklu bioloģiskā un bioķīmiskā testēšana
Reglamentētā sfēra
2023-10-02
T-397 SIA "LEITC" Āzenes iela 12, Rīga, LV-1048 22001023

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra:elektromagnētiskās saderības (EMS) testēšana un radio spektra mērījumi
Nereglamentētā elastīgā sfēra
2023-05-12
I-398 SIA "LUX" Inspekcija Juridiskā adrese: Aveņu iela 44-2, Jelgava, LV-3001 Inspicēšanas vietas: Aveņu iela 44, Jelgava, LV-3001 Lietuvas šoseja 3B, Jelgava, LV-3001 Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063 Maskavas iela 449, Rīga, LV-1063 Uriekstes iela 3, Rīga, LV-1005 „Ceļinieki”, Tārgales pag., Ventspils nov., LV-3621 Viļakas iela 1D, Rēzekne, LV-4604 Kārļa Ulmaņa gatve 5, Rīga, LV-1005 22303078

Reglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās, viedās); ātruma ierobežotājierīces
Reglamentētā sfēra
2023-02-26
T-399 SIA "ESTONIAN, LATVIAN & LITHUANIAN ENVIRONMENT" Vides izpētes laboratorija Vīlandes iela 3-6, Rīga, LV-1010 67245411

Nereglamentētā sfēra:

gaisa kvalitātes testēšana, augsnes un atkritumu paraugu ņemšana, vides trokšņa testēšana un aprēķināšana, skaņas (gaisā) izolācijas, triecientrokšņa izolācijas un telpu reverberācijas laika testēšana

Reglamentētā sfēra:

vides trokšņa un darba vides trokšņa testēšana un aprēķināšana, skaņas jaudas testēšana, gaisa kvalitātes testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-06-12
I-400 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „KJ SERVISS” Zemitāna iela 2B, Rīga, LV-1012 67313203

Nereglamentētā sfēra:

Alkometru nacionālā pirmreizējā verificēšana un atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra
2023-07-25
T-401 AS "Ventspils Grain Terminal" Paraugu analītiskā laboratorija Dzintaru iela 15, Ventspils, LV-3602, Latvija 63668803

Nereglamentētā sfēra:

graudu un eļļas augu sēklu paraugu ņemšana un fizikālā, fizikāli ķīmiskā un bioloģiskā testēšana; graudu pārstrādes produktu fizikālā testēšana; lietus notekūdeņu paraugu ņemšana un fizikālā testēšana; atmosfēras gaisa un darba vides gaisa fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-04-15
S2-402 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Certi W Baltic" Adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 149-602, Rīga, LV-1013 Atrašanās vietas: 129 C, Via Romeo Rodriguez Pereira, 00136 Roma – Italy; VIA Franz Kafka 42122 Reggio nell’Emilia – Italy; Oborishte ul. 93, Sofia, 1505, Bulgaria; 1-9, Rruga "Shyqyri Brari", pallati "Amfora”, 1010 Tirana – Albania 29726211

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015, LVS EN ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007 (OHSAS 18001:2007), ISO 45001:2018, LVS ISO/IEC 27001:2013, LVS EN ISO 22000:2018, LVS EN ISO 22000:2006, LVS EN ISO 13485:2016, LVS EN ISO 50001:2018, LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011), LVS ISO 21001:2018, LVS ISO 29990:2010; ISO 37001:2016 standartu prasībām

Reglamentētā sfēra:

kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-06-13
S1-403 SIA "V&V VentMet laboratorija" Sertifikācijas birojs Kuldīgas iela 127, Ventspils, LV-3601 63624528

Reglamentētā sfēra:

ūdens patēriņa skaitītāju, siltumenerģijas skaitītāju ES tipa pārbaude (B modulis)
Reglamentētā sfēra
2023-12-11
T-404 Akciju sabiedrba "Balticovo" laboratorija ,,Administratīvā ēka”, Iecavas pag., Bauskas nov., LV-3913 63943857

Nereglamentētā sfēra:

Ūdens, dzeramā ūdens, pārtikas produktu, dzīvnieku barības, putnu fekāliju, olu čaumalu un ražošanas sākumstadijas vides paraugu mikrobioloģiskā testēšana, olu produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-08-22
S1-405 Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" Metināšanas birojs Sāremas iela 3, Rīga, LV-1005 29267763

Nereglamentētā sfēra:

metināšanas ražotnes, metināšanas procesu un lodēšanas procesu sertifikācija

Reglamentētā sfēra:

spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas (metināšanas un lodēšanas) procedūru apstiprināšana; tērauda un alumīnija konstrukcijas; brīvi stāvoši dūmeņi; tērauda apgaismes stabi;
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2023-12-11
I-406 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "SGS LATVIJA LTD" Inspicēšanas institūcija Juridiskā adrese: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045; Inspekcijas vietas: Katrīnas iela 5, Rīga, LV-1045; Dzintaru iela 66, Ventspils, LV-3602; Atslēdznieku iela 29, Liepāja, LV-3401 67326163

Nereglamentētā sfēra:

Naftas produkti un ķīmiskās vielas, graudi un lopbarība, eļļas, sēklas, augli un dārzeņi, beramās kravas (minerālmēsli, ogles, cietais biokurināmais), azbests
Akreditācijas sfēra
2024-06-26
I-409 SABIEDRĪBAS AR IEROBEŽOTU ATBILDĪBU “BALTIJAS TESTĒŠANAS CENTRS” Inspekcija Brīvības gatve 201, Rīga, LV-1039 67801726

Reglamentētā sfēra:

Ritekļu remonta izmantošanas termiņa pagarināšanas atbilstības vērtēšana
Akreditācijas sfēra
2023-09-22
I-412 SIA "DLL SERVISS" Inspicēšanas institūcija Aviācijas iela 10, Jelgava, LV-3002 63081300

Reglamentētā sfēra:

benzīna tvaiku II pakāpes uztveršanas sistēma
Reglamentētā sfēra
2024-05-05
M-413 NMS Laboratorija SIA Juridiskā adrese: Biķernieku iela 25A, Rīga, LV-1039; Laboratoriju atrašanās vietas:Biķernieku iela 25 a, Rīga, LV-1039; Vienības laukums 2-3, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101 Paraugu ņemšanas punkti: Skolas iela 14, Rīga, LV-1010; Lauku iela 8, Salaspils, Salaspils novads, LV-2121; Krišjāņa Valdemāra iela 11, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101; Rūpniecības iela 8, Liepas pagasts, Priekuļu novads, LV-4128; Ainažu iela 34, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160; Raiņa iela 18, Jelgava, LV-3001; Raudas iela 4, Tukums, Tukuma novads, LV-3101; Valkas iela 2a, Daugavpils, LV-5417; Mārupes iela 1a, Rīga, LV-1002; Dakteru iela 14, Smiltene, Smiltenes novads, LV-4729; Cietokšņa iela 44, Daugavpils, LV-5401; Brīvības iela 11A, Dobele, Dobeles novads, LV-3701; Dubultu prospekts 19, Jūrmala, LV-2015; Mālkalnes prospekts 38A, Ogre, Ogres novads, LV-5001; Raiņa iela 5A, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150; Raiņa iela 112,b, Jūrmala LV-2016; Gaismas iela 35, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV-5101; Mazcenu aleja 33/3, Jaunmārupe, Mārupes pagasts, Mārupes novads LV-2166 67436703

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: No cilvēka iegūta materiāla imunoloģiska, klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, koaguloģiska, molekulāri bioloģiska, citoloģiska, klīniska un mikrobioloģiska izmeklēšana Elastība attiecas uz nosakāmo rādītāju, izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju un laboratorijas atrašanās vietu esošās jomas ietvaros saskaņā ar “Metožu sarakstu elastīgajā sfērā”
Akreditācijas sfēra
2024-08-26
I-418 SIA „VALPRO” Inspekcijas dienests Linarda Laicena iela 2, Valmiera, LV-4201 64207240

Nereglamentētā sfēra:

transportējamās spiedieniekārtas
Akreditācijas sfēra
2024-04-13
T-421 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "R & S TET" laboratorija Juridiskā adrese: Ganību dambis 17A k-3, Rīga, LV-1045 Atrašanās vieta: Rūpniecības iela 52, Rīga, LV-1045 22007444

Nereglamentētā sfēra:

darba vides gaisa un izmešu fizikāli ķīmiskā testēšana, vibrācijas un trokšņu mērīšana, notekūdens paraugu ņemšana, darba vides fizikālā testēšana un emisiju fizikāli ķīmiskā testēšana, vides trokšņa mērīšana
Akreditācijas sfēra
2024-04-23
I-423 SIA "INLAB" laboratorija Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555; 28645645

Nereglamentētā sfēra:

medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes)

Reglamentētā sfēra:

medicīnas ierīču tehniskā uzraudzība (funkcionālās un elektrodrošības pārbaudes); sfigmomanometru, manometru un neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana; radioloģisko ierīču funkciju atbilstības testēšana un novērtēšana un elektrodrošības pārbaudes; radiodiagnostiskajās un radioterapeitiskajās manipulācijās lietojamo radioloģisko ierīču tehnisko parametru novērtēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-10-08
S2-424 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" Sertifikācijas institūcija "BUREAU VERITAS CERTIFICATION LATVIA" Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005 67323246

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS ISO/IEC 27001:2013 (ISO/IEC 27001:2013), LVS EN ISO 22000:2018 (ISO 22000:2018), LVS EN ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015), LVS EN ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015), LVS OHSAS 18001:2007, LVS ISO 45001:2018 (ISO 45001:2018), LVS EN ISO 50001:2018 (ISO 50001:2018), LVS EN ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016) standartu prasībām; kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā; vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana, kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšana saskaņā ar ES regulām 333/2011, 1179/2012 un 715/2013; kvalitātes pārvaldības sistēmu sertificēšana kombinācijā ar MLC2006
Akreditācijas sfēra
2024-06-12
S3-427 Latvijas Nekustamo īpašumu darījumu asociācijas Sertifikācijas birojs Audēju iela 15 – 4, Rīga, LV-1050 67332034

Nereglamentētā sfēra:

Nekustamā īpašuma aģenta asistenta un nekustamā īpašuma aģenta sertificēšana
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2024-10-05
T-428 SIA "Eden Springs Latvia" mikrobioloģijas laboratorija Rīgas gatve 8-2, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164 80008181

Nereglamentētā sfēra:

Dzeramā ūdens paraugu ņemšana un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-11-04
I-429 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LDZ ritošā sastāva serviss” Nesagraujošās kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Gogoļa iela 3, Rīga, LV-1057; Atrašanās vieta:Krustpils iela 24, Rīga, LV-5404 67238158

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa cisternu 3.-9. klases vielu pārvadāšanai inspicēšana; ritekļu remonta izmantošanas termiņa pagarināšanas atbilstības vērtēšana; manometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana; Inspicēšanas institūcijas tips – C
Akreditācijas sfēra
2024-08-31
K-430 RTCentrs, SIA Brīvības gatve 427-214, Rīga, LV-1024 67316287

Nereglamentētā sfēra:

Gāzu analizatoru un sprādzienbīstamo gāzu koncentrāciju signalizatoru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2025-10-25
M-433 SIA "Akadēmiskā histoloģijas laboratorija" Juridiskā adrese (atrašanās vieta): Ilūkstes iela 45, Rīga, LV-1073 67136060

Nereglamentētā sfēra:

audu histoloģiskā izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-19
M-434 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CENTRĀLĀ LABORATORIJA" Juridiskā adrese: Šarlotes iela 1B, Rīga, LV-1001 Laboratoriju atrašanās vietas: Šarlotes iela 1b, Rīga, LV-1001; Lielvārdes iela 68, Rīga, LV-1006; Varšavas iela 43a, Daugavpils, LV-5404; Slimnīcas iela 3, Saldus, LV-3801; Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002; Zemgales prospekts 15, Jelgava, LV-3001; Vidus iela 1, Alūksne, LV-4301; Rīgas iela 159, Krāslava, LV-5601; 18.novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601. Paraugu ņemšanas punkti: Juglas iela 2, Rīga, LV-1024; Gaiļezera iela 8, Rīga, LV-1079; A.Saharova iela 16, Rīga, LV-1021; Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011; Nometņu iela 60, Rīga, LV-1002; Sliežu iela 19, Rīga, LV-1005; Gobas iela 10a, Rīga, LV-1016; Anniņmuižas bulvāris 85, Rīga, LV-1029; Nīcgales iela 5, Rīga, LV-1035; Aveņu iela 26, Daugavpils, LV-5422; Rīgas iela 191, Jēkabpils, LV-5202; Pilskalna iela 6, Sabile, LV-3294; Talsu šoseja 39, Jūrmala, LV-2016; Jūrmalas iela 14, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107; Zaļā iela 44, Līvāni, LV-5316; Aldaru iela 20/24, Liepāja, LV-3401; Imantas 8.līnija 1k-1, Rīga, LV-1083; Arhitektu iela 12, Daugavpils, LV – 5410, Atbrīvošanas aleja 122, Rēzekne, LV-4601; Dzirnavu iela 1, Iecava, LV-3613; Skolas iela 29, Madona, LV-4801. 67038216

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, koaguloģiska, imūnhematoloģiska, imunoloģiska, citoloģiska, molekulāri bioloģiska, mikrobioloģiska un patohistoloģiska izmeklēšana; Elastība attiecas uz nosakāmo parametru, izmeklēšanas metodi/ tehnoloģiju un testēšanas filiāļu atrašanās vietu esošās jomas ietvaros (Metožu saraksts M-SF-01/7)
Akreditācijas elastīgā sfēra
2025-04-06
I-437 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Latvijas Tahogrāfu Centrs” inspekcija Skaistkalnes iela 1, Rīga, LV-1004 67610281

Nereglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces; C tipa institūcija
Akreditācijas sfēra
2025-05-19
I-438 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „RODAU” Inspekcijas institūcija Juridiskā adrese: Jāņa Čakstes prospekts 7A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Atrašanās vieta: Maskavas iela 444, Rīga, LV-1063 28381509

Nereglamentētā sfēra:

lifti, cēlējplatformas, spiedieniekārtu kompleksi, katliekārtas, kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, eskalatori un konveijeri, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas
Akreditācijas sfēra
2025-05-19
S1-439 BM Certification SIA Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046; Filiāles / Subsidiaries: Igaunijā – BM Certification Estonia OŰ, (Reg.Nr.11835920), Väike-Paala tn 1, Tallinn, 11415, Estonia; Lietuvā – BM Certification Lietuva UAB (Reg.Nr.302476271), Neries krantinė 16, Kaunas, LT-48402, Lietuva; Vācijā – BM Certification Deutschland GmbH (Reg.Nr.14312131162), Heilbronner Str. 150, Stuttgart, 70191, Germany; Somijā – BM Certification Suomi Oy (Reg.Nr.2522880-2), Kalevantie 2, Tampere, 33100, Finland 67772135

Nereglamentētā sfēra:

mežu apsaimniekošana; mežsaimniecības darbuzņēmēji, koksnes piegādes ķēdes, BM Certification A-Mark būvizstrādājumi, koksne un koksnes izstrādājumi, durvis un logi, mēbeles, metināšanas ražotnes

Reglamentētā sfēra:

būvizstrādājumu (masīvu koka konstrukciju būvelementi; līmētas nesošas koka konstrukcijas; masīvkoksnes panelējumu un apšuvumu materiāli; celtniecībā lietojamās koksnes plātnes; koka konstrukcijas, koka grīdas, logi un durvis; siltumizolācijas izstrādājumi ēkām; iekārta ārējā siena, piekaramie griesti; tērauda un alumīniju konstrukcijas; masīvkoksnes konstrukciju kokmateriāli ar ķīļtapu savienojumiem; koka ēku komplekti; nesošo koka konstrukciju paneļi; saliekamo moduļu būvkonstrukcijas; vieglās kompozītu koksnes sijas un kolonnas; krusteniski kārtaini līmētas nesošās masīvkoksnes plātnes; gājēju durvju bloki, rūpniecības, tirdzniecības, garāžu telpu durvis un atveramie logi) ekspluatācijas īpašību noturības pārbaude; tehniskā novērtējuma institūcija Eiropas novērtējuma dokumentu izstrādei; koksnes iepakojamā materiāla termiskās apstrādes process;
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2025-06-07
T-442 SIA "INSPECTORATE LATVIA Ltd" Laboratorija Juridiskā adrese:P.Stradiņa iela 29,Ventspils LV-3602 Atrašanās vieta: Dzintaru iela 90, Ventspils, LV-3602 63602691

Nereglamentētā sfēra:

Naftas produktu, ogles un koksa, mēslošanas līdzekļu un graudaugu produktu fizikālā, ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; Elastība attiecas uz testēšanas metožu aktuālo versiju saskaņā ar metožu sarakstu LAB.REG.514.
Akreditācijas sfēra
2025-12-12
S2-443 SIA "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" TUV Rheinland grupa Sistēmu sertifikācijas institūcija Katlakalna iela 9, Rīga, LV-1073 67568605

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 14001:2015, LVS OHSAS 18001:2007, LVS ISO 45001:2019 (ISO 45001:2018), LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011), LVS EN ISO 50001:2018; LVS EN ISO 22000:2018 standartu prasībām

Reglamentētā sfēra:

vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana
Nereglamentētā sfērā
Reglamentētā sfēra
2026-03-06
I-445 Valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" Tehniskais departaments Juridiskā adrese: Sergeja Eizenšteina iela 6, Rīga, LV-1079 Novērtēšanas vietas: Maskavas iela 448, Rīga, LV-1063; Sēlpils iela 6A, Rīga, LV-1007; Zemītes iela 5, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 67025708

Nereglamentētā sfēra:

visa veida transportlīdzekļu (izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus) tehniskā kontrole valsts tehniskās apskates ietvaros, tās uzraudzība un kvalitātes kontrole
Akreditācijas sfēra
2025-12-01
T-447 AS "VentEko" laboratorija (Biroja adrese) Atrašanās vieta: Rīgas iela 22, Piņķi, Babītes pagasts, Babītes novads, LV-2107 ; Juridiskā adrese: Dārzu iela 2, Ventspils, LV-3601 67913155

Reglamentētā sfēra:

pazemes ūdens un grunts paraugu ņemšana
Reglamentētā sfēra
2025-12-21
T-449 Azerbaidžānas pārtikas drošības institūta Apšeronas reģionālā izmeklējumu laboratorija Juridiskā adrese: AZ 1124, г.Баку, Бинегадинский район, ул. С.С. Ахундова 73C, Азербайджанская Республика; Atrašanās vieta: AZ0102, г. Xырдалан, пр.Г.Алиева 120, Азербайджанская Республика +994 123494250

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu, t.sk., dzeramā ūdens un alkoholisko dzērienu ķīmiskā un fizikāli ķīmiskā testēšana; ūdens,pārtikas produktu un dzīvnieku barības mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2026-04-15
M-450 Valsts asinsdonoru centra Laboratoriju departaments Sēlpils iela 9, Rīga, LV-1007 67408873

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūtu asins paraugu imūnhematoloģiska, hematoloģiska, imūnķīmiska, molekulāri bioloģiska un klīniski ķīmiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-03-12
S3-453 SIA „TEHNISKAIS CENTRS” Neatkarīgais Personāla Sertificēšanas centrs Dzirnavu iela 157-2, Rīga, LV-1050 67223827

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus nereglamentētajā sfērā, sertificēšana

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu patstāvīgo savienošanu, sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-03-13
M-454 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Tukuma slimnīca" klīniski diagnostiskā laboratorija Raudas iela 8, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 63122441

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, imūnhematoloģiska, imūnķīmiska, klīniski ķīmiska, histopatoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2026-04-19
T-455 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VIA" Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Starta iela 5, Rīga, LV-1026, Latvija Laboratorijas atrašanās vietas: "Ceļdari", Ugāles pagasts, Ventspils novads, LV-3615, Latvija; Jaunceltnes iela 20, Aizkraukle, LV-5101, Latvija 63662229

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā, fizikāli ķīmiskā un mehāniskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-06-14
I-456 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas un testēšanas centrs" STC laboratorija Dārza iela 12, Priekuļi, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV-4126 64130014

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaude; Individuālās lauksaimniecības un mežsaimniecības traktortehnikas, to piekabju un maināmās velkamās iekārtas, speciālā traktortehnikas tehniskās atbilstības ekspertīze apstiprināšnas nolūkos; traktortehnikas un/vai tās piekabes, automobiļu piekabes tehniskā ekspertīze 2. kategorijas pārbūves atbilstībai; publiskai lietošanai paredzēto spēļu un rekreācijas laukumu inspicēšanai (A-inspekcijas tips); aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotā verificēšana (C-inspekcijas tips)
Reglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-04-15
T-457 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Laboratorijas dienesta laboratorija Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Laboratorijas dienesta laboratorija Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038, Latvija Atrašanās vieta: Linezera iela 3, Rīga, LV-1006, Latvija 67014500

Nereglamentētā sfēra:

Virsmu noskalojumu bakterioloģiskā testēšana Elastība attiecas uz objektu, nosakāmo rādītāju un metožu aktuālām versijām (saraksts: Reg 11.3/3)
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2026-05-27
I-460 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “SCANTEST” Juridiskā adrese: Krasta iela 12A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Atrašanās vietas adrese: Krasta iela 40, Rīga, LV-1003 Inspicēšanas vietas: Krasta iela 12A, Grobiņa, Grobiņas nov., LV-3430 Brīvības iela 148A, Liepāja, LV-3401 Friča Blumbaha iela 9, Talsi, Talsu nov., LV-3201 Apvedceļš 10A, Saldus, Saldus nov., LV-3801 Planīcas iela 69C, Kuldīga, Kuldīgas nov., LV-3301 Eduarda Lācera iela 5, Valmiera, LV-4201 Varoņu iela 51, Valka, Valkas nov., LV-4701 Jupatovkas iela 1B, Rēzekne, LV-4601 Rūpniecības iela 2E, Ludza, Ludzas nov., LV-5701 Vidzemes šosejas 46.kilometrs, Inčukalna nov., LV-2141;Parka iela 2, Gulbene, Gulbenes nov., LV-4401; Rūpniecības iela 3, Alūksne, Alūksnes nov., LV-4300; Robežiela 1, Balvi, Balvu nov., LV-4500. 67812906

Nereglamentētā sfēra:

visu veidu transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Nereglamentētā sfēra
2026-10-07
I-462 SIA "VENTTESTS" Juridiskā adrese: Ganību iela 154, Ventspils, LV-3601 Novērtēšanas vietas: Ganību iela 154, Ventspils, LV-3601; Robežu iela 7, Ventspils, LV-3602 63622221

Nereglamentētā sfēra:

visu veidu transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditācijas sfēra
2026-12-06
I-463 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTESTS” Juridiskā adrese: Austrumu iela 14A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Biroja adrese: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004 Novērtēšanas vietas: Magoņu iela 25, Cēsis, Cēsu nov., LV-4101 ; Kraujas iela 3A, Daugavpils, LV-5401 Lielupes iela 28A, Jūrmala, LV-2015 Indras iela 28A, Krāslava, Krāslavas nov., LV-5601 Austrumu iela 14A, Ogre, Ogres nov., LV-5001 Mehanizācijas iela 8A, Limbaži, Limbažu nov., LV-4001 Rūdas iela 2, Tukums, LV-3104 67627619

Nereglamentētā sfēra:

visu veidu transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditācijas sfēra
2026-12-06
T-464 Akciju sabiedrības "GRINDEKS" Vides kontroles laboratorija Krustpils iela 53, Rīga, LV-1057 67083541

Nereglamentētā sfēra:

darba vides fizikālā testēšana

Reglamentētā sfēra:

darba vides gaisa paraugu ņemšana un fizikāli ķīmiskā testēšana, darba vides trokšņa mērīšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2026-11-07
I-466 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AUTEKO & TUV LATVIJA” Latvijas - Vācijas kopuzņēmums ar TUV Rheinland/Berlin-Brandenburg uzņēmumu grupu Adrese: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004 Inspicēšanas vietas: Antenas iela 2, Rīga, LV-1004 Satiksmes iela 2C, Jelgava, LV-3007 Liepājas šoseja 29C, Dobele, Dobeles nov., LV-3701 Upmalas iela 2A, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 Jaunceltnes iela 5B, Aizkraukle, Aizkraukles nov., LV-5101 Saules iela 62, Madona, Madonas nov., LV-4801 Brīvības iela 78, Preiļi, Preiļu nov., LV-5301 Ārijas Elksnes iela 2A, Jēkabpils, LV-5202 67627567

Nereglamentētā sfēra:

visu veidu transportlīdzekļu, izņemot traktortehniku, mopēdus un sniega motociklus, tehniskā kontrole
Akreditācijas sfēra
2026-11-21
S2-471 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību sertifikācijas Centrs "BALTSERT" Raiņa iela 28, Daugavpils, LV - 5401, Latvija 65422606

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši standartu LVS EN ISO 22000:2018 prasībām
Akreditācijas sfēra
2027-07-18
I-472 Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "TEHNISKO EKSPERTU CENTRS" Loču iela 10, Ventspils, LV-3601 29353560

Nereglamentētā sfēra:

kravas celtņi, cilvēku pacelšanai paredzētie pacēlāji, publisko atrakciju iekārtas, spiedieniekārtas un to kompleksi, trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2027-03-27
I-473 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Metroloģijas laboratorija" Maskavas iela 240-3, Rīga, LV-1063 26002004

Nereglamentētā sfēra:

Taksometru skaitītāju atkārtotā verificēšana; Inspicēšanas institūcijas tips - C
Akreditācijas sfēra
2027-10-27
S3-474 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Speciālistu Sertificēšanas Centrs Juridiskā adrese: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-10005, Atrašanās vieta: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005 67885160

Reglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā; personāla (metinātāju, lodētāju, lodēšanas operatoru), kurš veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, sertificēšana; kompetento darba aizsardzības speciālistu sertificēšana; ģeodēzisko darbu, zemes ierīcības darbu un zemes kadastrālās uzmērīšanas darbu veikšanas speciālistu sertificēšana, elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C) sertificēšana; metinātāju un lodētāju sertificēšana, metināšanas un lodēšanas operatoru sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-05
S3-475 A/S "Inspecta Latvia" Sertificēšanas institūcijas Personu sertificēšanas nodaļa Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Nereglamentētā sfēra:

metālmateriālu metinātāju reglamentētajā sfērā, metālmateriālu metinātāju spiedieniekārtu jomā, metālmateriālu lodētāju un lodēšanas operatoru spiedieniekārtu jomā, elektrotehniskā personāla (elektrodrošības grupas A, Bz, B, Cz un C), nesagraujošās testēšanas (NDT) speciālistu sertificēšana, metālmateriālu lodētāju un lodēšanas operatoru, pēc stiprības šķirotu konstrukciju kokmateriālu ar taisnstūra šķērsgriezumu šķirotāju sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-02-26
S1-478 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Sertifikācijas centrs" Produktu sertificēšanas centrs Juridiskā adrese: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-10005, Atrašanās vieta: Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005 67885160

Nereglamentētā sfēra:

metināšanas ražotnes, metināšanas un cietlodēšanas procesu sertifikācija, dzelzceļa ritekļi un to sastāvdaļas

Reglamentētā sfēra:

spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgās savienošanas (metināšanas un lodēšanas) procedūru apstiprināšana; tērauda un alumīnija konstrukcijas, brīvi stāvoši dūmeņi, bioloģiskās lauksaimniecības produkti
Reglamentētā sfēra
Nereglamentētā sfēra
2022-12-02
M-481 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" laboratorija Vienības gatve 45, Rīga, LV-1004 67064428

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska,koaguloģiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, mikrobioloģiska, molekulāri bioloģiska, citoģenētiska un histopatoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-02-13
T-482 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „BTM LAB” Būvmateriālu testēšanas un mērījumu laboratorija Bukultu iela 1,Rīga, LV-1005 29112197

Nereglamentētā sfēra:

Minerālmateriālu, grunts un betona izstrādājumu fizikālā un mehāniskā testēšana; minerālmateriālu un svaiga betona paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2027-10-02
T-484 Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centra Ekspertīzes un izpētes departaments Juridiskā adrese: Hipokrāta iela 2 k-6, Rīga, LV-1038 67536138

Nereglamentētā sfēra:

DNS genotipa noteikšana cilvēka bioloģiskajā materiālā; psihoaktīvo vielu identificēšana cilvēka bioloģiskajā materiālā un lietiskajos pierādījumos; ķīmisko elementu (no Ca līdz U) noteikšana bioloģiskajā materiālā, nomazgājumos no ādas, lietiskajos pierādījumos, ūdenī un citos šķidrumos; autopsijā iegūtu cilvēka audu morfoloģiskās ainas un trīsvalento dzelzi saturošu savienojumu (hemosiderīna) noteikšana
Akreditācijas sfēra
2027-11-20
T-485 Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas sabiedrības ar ierobežotu atbildību „DG TERMINĀLS” Laboratorija Pulvera iela 33, Liepāja, LV-3405 25608465

Nereglamentētā sfēra:

Naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana, naftas produktu paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2027-11-12
S3-486 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BUREAU VERITAS LATVIA" Personu sertificēšanas nodaļa Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005, Latvija 6723246

Nereglamentētā sfēra:

metinātāju, kuri metina metālmateriālus reglamentētajā sfērā un veic spiedieniekārtu un to kompleksu sastāvdaļu pastāvīgo savienošanu, metinātāju, lodētāju un lodēšanas operatoru, metināšanas operatoru un metināšanas iekārtu iestatītāju sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-11-13
GH-488 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BUREAU VERITAS LATVIA” Verifikācijas institūcija Duntes iela 17A, Rīga, LV-1005 67323246

Nereglamentētā sfēra:

Siltumnīcefekta gāzu ziņojumu, tonnkilometru un darbības līmeņa ziņojumu verifikācija, degvielas piegādātāju un atjaunojamo degvielu ziņojumu verifikācija, siltumnīcefekta gāzu emisiju ziņojumu un apgalvojumu validācija un verifikācija
Akreditācijas sfēra
2027-11-14
I-489 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Rohe Latvijā" Inspicēšanas institūcija Krasta iela 103, Rīga, LV-1019 67725890

Reglamentētā sfēra:

benzīna tvaiku II pakāpes uztveršanas sistēmas
Reglamentētā sfēra
2023-11-01
GH-490 A/S „Inspecta Latvia” Sertificēšanas institūcijas SEG emisiju verifikācijas nodaļa Skanstes iela 54A, Rīga, LV-1013 67607900

Reglamentētā sfēra:

Siltumnīcefekta gāzu ziņojumu verifikācija, darbības līmeņa ziņojumu verifikācija
Reglamentētā sfēra
2022-12-19
T-492 Nahčivanas Autonomās Republikas Ekonomikas ministrijas SIA „Patērētāju preču ekspertīzes centrs” Centrālā Pārtikas Kontroles Laboratorija G. Alijeva prospekts 6, Nahčivana, Azerbaidžānas Republika, AZ 7003 +994365451282

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un toksikoloģiskā testēšana; dzeramā ūdens mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-01-27
M-493 SIA "GENERA" Rātsupītes iela 1 k-1, Rīga, LV-1067 26461294

Nereglamentētā sfēra:

Molekulāri bioloģiskā testēšana;Elastība attiecas uz testēšanas metožu aktuālajām versijām (saraksts V-65)
Akreditētā elastīgā sfēra
2023-03-06
T-494 Valsts akciju sabiedrba "Starptautiskā lidosta "Rīga"" Kvalitātes departamenta Vides trokšņa laboratorija Lidosta "Riga" 10/1, Mārupes novads, Latvija, LV-1053 67060435

Nereglamentētā sfēra:

vides trokšņa mērīšana
Akreditācijas sfēra
2023-06-04
S3-496 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību PSI "Sertifikācija" Juridiskā adrese: Kapseļu iela 14-4, Rīga, LV-1046 Atrašanās vieta: Jūrkalnes iela 6, Rīga, LV-1046 67807090

Nereglamentētā sfēra:

notekūdeņu, dzeramā ūdens, grunts, gaisa, virsūdens paraugu ņemšanas speciālistu sertificēšana; vides piesārņojuma ekspresanalīžu veikšanas speciālistu sertificēšana,gruntsūdeņu, jūras ūdeņu, naftas produktu paraugu ņemšana uz kuģiem speciālistu sertificēšana
Nereglamentētā sfēra
2022-12-19
M-497 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jēkabpils reģionālā slimnīca" laboratorija A.Pormaļa iela 125, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5201 65237830

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla imūnhematoloģiska, klīniski ķīmiska, klīniska un hematoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2023-09-17
I-498 SIA "LBRA" Inspekcija Juridiskā adrese: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002 Atrašanās vieta: Mazā Nometņu iela 31, Rīga, LV-1002 +371 26259154

Reglamentētā sfēra:

pārdotās lietderīgās vai efektīvi izlietotās siltumenerģijas gada pārskati, uzņēmuma energoaudits
Reglamentētā sfēra
2023-04-06
S1-499 SIA "International Center for Quality Certification-ICQC" Skolas iela 63-19, Jūrmala, LV-2016 27168371

Reglamentētā sfēra:

mašīnas, elektriskās un elektroniskās iekārtas, sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas
Reglamentētā sfēra
2023-05-06
T-502 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "NDT WELDING" Nesagraujošā testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Vidzemes aleja 6-27, Rīga, LV-1024; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Strazdumuižas iela 80-309, Rīga, LV-1024 29410027

Nereglamentētā sfēra:

Mašīnbūves, enerģētikas un transporta nozares objektu (t.sk. celšanas iekārtu, katliekārtu, spiedieniekārtu kompleksu, bīstamo vielu uzglabāšanas rezervuāru, cisternu, maģistrālo cauruļvadu), metālizstrādājumu un metālkonstrukciju šuvju, kas savienotas ar kausēšanas paņēmienu un metināto savienojumu nesagraujošā testēšana ar vizuālās, penetrācijas, ultraskaņas (UT, PAUT un TOFD) un magnētisko daļiņu metodēm
Akreditācijas sfēra
2023-06-10
M-505 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR" Adrese: Lejupes iela 3, Rīga, LV-1076 67620526

Nereglamentētā sfēra:

elastīgā sfēra: no cilvēka iegūta materiāla mikrobioloģiska un molekulāri bioloģiska testēšana
Neraglamentētā sfēra
2023-06-09
T-506 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "L-Ekspresis" Nesagraujošās kontroles laboratorija Kalna iela 68a, Rīga, LV-1003, Latvija 67897650

Nereglamentētā sfēra:

dzelzceļa vagonu riteņpāru nesagraujošā kontrole ar ultraskaņas metodi; dzelzceļa vagonu riteņpāru un bukšu mezglu detaļu, autosakabes ierīču detaļu, bremžu sviru pārvadu detaļu un dzelzceļa vagonu ratiņu detaļu nesagraujošā kontrole ar magnētisko daļiņu (pulvermagnētisko) metodi; kravas vagonu ratiņu lējumu detaļu nesagraujošā kontrole ar ferozondes metodi
Akreditācijas sfēra
2023-12-18
S3-508 SILVASERT, SIA Aviācijas iela 30, Jelgava, LV-3004 26436481

Nereglamentētā sfēra:

Meža inventarizācijas veicēju sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2023-10-05
T-510 SIA "Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija” Latvijas Ģeotehniskā Laboratorija "Gruntseksperts” Juridiskā adrese: Baznīcas iela 26-44, Jūrmala, LV-2015 Atrašanās vieta: Margrietas iela 7, Rīga, LV-1046 29189829

Nereglamentētā sfēra:

Grunts un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana, grunts un ūdens fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-05-17
I-512 “Interspiro Production” Liepājas speciālās ekonomiskās zonas SIA, Kvalitātes departaments Ģenerāļa Baloža iela 20/22, Liepāja, LV-3414 +371 634 83860

Nereglamentētā sfēra:

elpošanas aparātu gāzes balonu periodiskā inspekcija
Nereglamentētā sfēra
2024-10-01
T-514 Atvērtas akcionāru sabiedrības "Azersu" Centrālā laboratorija Юридический адрес: Пр-т Москва 67, г.Баку, индекс АЗ1012, Республика Азербайджан Адрес местанахождения: Центральная лаборатория, ул. Акима Аббасова 137, г. Баку, индекс AZ1010, Республика Азербайджан. Региональная лаборатория № 1, пр. Г.Алиева 233, г. Губа, индекс АZ4000, Республика Азербайджан; Региональная лаборатория № 6, ул. С. Вургуна, г. Огуз, индекс АZ4800, Республика Азербайджан; Региональная лаборатория № 2, ул. Г.Алиева 161, г. Уджар, индекс AZ6100, Республика Азербайджан; (99412)434-65-60

Nereglamentētā sfēra:

Dzeramā ūdens un notekūdeņu ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana un paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2024-02-23
T-515 SIA "Baltic Research Center" Juridiskā adrese: Gaujas iela 24/32, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136 Atrašanās vietas: Gaujas iela 24/32, Vangaži, Inčukalna nov., LV-2136; “Lauču lejas”, Iecava, Iecavas nov., LV-3913 26648433

Nereglamentētā sfēra:

gaismekļu fotometriskie, kolorimetriskie un fotobioloģiskā drošuma mērījumi; metālisko materiālu novērtējums izturībā pret koroziju, elektrisko iekārtu ar apvalku aizsardzības pakāpes pārbaude (IK koda tests), iekārtu ar apvalku aizsardzības pakāpes pārbaude (IP koda tests)

Reglamentētā sfēra:

darba vietas apgaismojuma mērījumi
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfēra
2024-03-12
T-516 SIA "INLAB" Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555

Nereglamentētā sfēra:

Izotopisko un neizotopisko jonizējošā starojuma avotu testēšana (darba vietas radiācijas monitorings), individuālo aizsarglīdzekļu pārbaude, aizsargmateriāla testēšana, virsmas radioaktīva sasmērējuma mērījumu veikšana, medicīnisko un nemedicīnisko iekārtu elektrodrošības testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-03-25
K-516 SIA "INLAB" Meža iela 4, Rīga, LV-1048 66116555

Nereglamentētā sfēra:

Medicīnisko un nemedicīnisko rentgena iekārtu kalibrēšana, dozimetru (tajā skaitā dozas un laukuma reizinājuma mērītāju, terapijas jonizācijas kameru) un radiometru kalibrēšana, radioterapeitisko iekārtu kalibrēšana, kodolmedicīnas iekārtu kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2024-03-25
T-520 AS "Ceļuprojekts" Ģeotehniskā laboratorija Murjāņu iela 7a, Rīga, LV-1024 67840577

Nereglamentētā sfēra:

Grunts un minerālmateriālu mehāniskā un fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-06-07
M-522 Sabiedrba ar ierobeotu atbildbu "Veselības centrs 4" laboratorija Juridiskā adrese: Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012 Laboratorijas atrašanās vieta: Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012 Paraugu pieņemšanas punkti: Brīvības iela 180, Rīga, LV-1012; Kr.Barona iela 117, Rīga, LV-1012 67847101

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, klīniska, citoloģiska un molekulāri bioloģiska izmeklēšana; Elastība attiecas uz nosakāmo parametru un izmeklēšanas metodi/ tehnoloģiju (saraksts: IM 1)
Akreditācijas sfēra
2024-08-27
I-523 SIA „CMB” Energoauditu daļa Ventspils iela 48, Rīga, LV-1002 29522025

Nereglamentētā sfēra:

Uzņēmumu energoaudits, degvielas uzpildes staciju tehnoloģiskās iekārtas, spiedieniekārtas un to kompleksi, bīstamu vielu uzglabāšanas rezervuāri, trošu ceļu iekārtas cilvēku pārvadāšanai, degvielas uzpildes iekārtā iebūvēta benzīna tvaika II pakāpes atsūknēšanas sistēma.
Akreditācijas sfēra
2024-07-21
I-524 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „KING TRANS” Inspekcijas nodaļa Juridiskā adrese: Dzirkaļu iela 21, Rīga, LV-1057; Inspicēšanas vietas:Dzirkaļu iela 21, Rīga, LV-1057;Kārļa Ulmaņu gatve 5B, Rīga, LV-1040; Malēju iela 1B, Rīga, LV-1057 20085521

Nereglamentētā sfēra:

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (analogās, digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra
2024-08-31
T-525 SIA "Incolab Services Latvia" testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005 Laboratorijas atrašanās vietas: Jēkabpils iela 3, Rīga, LV-1003 (R1); Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1003 (R2); Zilā iela 22, Rīga, LV-1007 (R3); Dzintaru iela 9, Ventspils, LV-3604 (V1); Dzintaru iela 41, Ventspils, LV-3604 (V2); Atslēdznieku iela 23, Liepāja, LV-3401 (L); Puerto de Gijon – El Musel, Asturias, 33290, Spānija (Sp) 67351308

Nereglamentētā sfēra:

Ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa, cietā biokurināmā, mangāna un dzelzs rūdas, dzelzs sakausējumu paraugu ņemšana un sagatavošana; ogļu, antracīta, koksa, naftas koksa un cietā biokurināmā fizikālā, fizikāli ķīmiskā un ķīmiskā testēšana; mangāna, dzelzs rūdas, lauksaimniecības produktu, lopbarības un biomasas ķīmiskā un fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-07-09
T-527 SIA "AMECO vide" laboratorija Juridiskā adrese: Ezermalas iela 2 k-2-9, Rīga, LV-1006; Atrašanās adrese: Līduma iela 31, Rīga, LV-1079 28678860

Reglamentētā sfēra:

grunts, virszemes ūdens (ezeri, ūdenstilpes, upes un straumes), dzeramā ūdens, notekūdens, pazemes ūdens paraugu ņemšana; pazemes ūdens, dzeramā ūdens, notekūdens un virszemes ūdens fizikāli ķīmiskā testēšana
Reglamentētā sfēra
2025-01-03
M-529 SIA „Dermatovenerologs” laboratorija Siguldas iela 10b, Daugavpils, LV-5417, Latvija

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla imūnķīmiska, klīniska un mikrobioloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-03-21
M-530 SIA "Jelgavas pilsētas slimnīca" Patoloģijas nodaļas Histoloģijas laboratorija Brīvības bulvāris 6, Jelgava, LV-3002 6303356

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūtu audu (operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla) patohistoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2024-10-25
M-533 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" Mikrobioloģijas un patohistoloģijas apvienotā laboratorija Duntes iela 22, Rīga, LV-1005 67399291

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla mikrobioloģiska un audu patohistoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra Akreditācijas sfēra Akreditācijas sfēra
2025-01-14
M-534 SIA "Rīgas 2.slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija Ģimnastikas iela 1, Rīga, LV-1004 67607254

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, imūnhematoloģiska un klīniska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2024-11-01
M-535 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Dziedniecība" MFD Laboratorija Juridiskā adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057 Laboratorijas atrašanās vieta: Aglonas iela 6, Rīga, LV-1057 67134140

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, klīniska, citoloģiska, histopatoloģiska, mikrobioloģiska un molekulāri bioloģiska izmeklēšana Elastība attiecas uz nosakāmo parametru, izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju (Izmeklēšanas procedūru saraksts 4(2022.))
Akreditācijas elastīgā sfēra
2025-02-18
M-538 Pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kauguru veselības centrs" laboratorija Raiņa iela 98A, Jūrmala, LV-2016 66165369

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, imūnhematoloģiska, klīniski ķīmiska, koaguloģiska, imūnķīmiska un klīniska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2024-11-29
I-539 SIA "RTS Group" RTS INSPEKCIJA Juridiskā adrese: „Kastaņlauks”-2, Naujene, Naujenes pag., Daugavpils nov., LV-5462; Latvija Biroja adrese: Maltas iela 19-16, Rīga, LV-1057, Latvija 67131032

Nereglamentētā sfēra:

Cisternas bīstamo kravu pārvadāšanai ar autotransportu un pa dzelzceļu, transportējamās spiedieniekārtas; ritošā sastāva plānoto remontu un tehniskās apkopes sistēmas riska novērtējums; dzelzceļa ritošā sastāva vienību tehniskās apskates; Inspicēšanas institūcijas tips - A
Akreditācijas sfēra
2024-11-03
M-541 SIA „iVF Riga” ģenētikas laboratorija, embrioloģijas un androloģijas laboratorija Adrese: Zaļā iela 1, Rīga, LV-1010 6711111

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla molekulāri ģenētiska, citoģenētiska un klīniska izmeklēšana; Elastība attiecas uz metodi/ tehnoloģiju un nosakāmo rādītāju saskaņā ar sarakstu “Akreditētās izmeklēšanas metodes”
Akreditācijas sfēra
2024-10-13
M-542 Akciju sabiedrība "Latvijas Jūras medicīnas centrs" Klīniski diagnostiskā laboratorija Patversmes iela 23, Rīga, LV - 1005 6788907

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnhematoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-01-17
I-543 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "EKODOMA" Noliktavas iela 3-3, Rīga, LV-1010 29145442, 67323212

Nereglamentētā sfēra:

Uzņēmuma energoaudits
Akreditācijas sfēra
2025-07-24
T-544 SIA „J.S.Hamilton Baltic” laboratorija Mazā Rencēnu iela 12, Rīga, LV-1073 66103389

Nereglamentētā sfēra:

Ūdens, dzeramā ūdens, baseina ūdens, pārtikas produktu, dzīvnieku barības, pārtikas ražošanas un pārstrādes vides paraugu (virsmas nomazgājumu) mikrobioloģiskā testēšana; pārtikas produktu, dzīvnieku barības, pārtikas ražošanas un pārstrādes vides paraugu (virsmas nomazgājumu) molekulāri bioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2024-12-15
GH-546 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas rūpnieku tehniskās drošības ekspertu apvienība" - TUV Rheinland grupa Verifikācijas institūcija Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073

Reglamentētā sfēra:

Siltumnīcefekta gāzu ziņojumu verifikācija, darbības līmeņa ziņojumu verifikācija
Reglamentētajā sfēra
2024-11-15
I-547 Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras Tehniskās uzraudzības departamenta Inspicēšanas institūcija Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010, Latvija 67027149

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaude
Reglamentētā sfēra
2025-08-02
I-548 SIA „PRECĪZO TEHNOLOĢIJU SKOLA” Juridiskā adrese: Skolas iela 1, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV-3301 Biroja adrese: Izstāžu iela 11, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Reglamentētā sfēra
2025-06-30
S3-549 Būvniecības valsts kontroles birojs Būvspecialistu sertificēšanas nodaļa Kr. Valdemāra iela 157, Rīga, LV - 1013 67013302

Nereglamentētā sfēra:

būvekspertīzes speciālistu sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2025-01-07
M-551 SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Laboratorija Juridiskā adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5401 Laboratorijas atrašanās adrese: Vasarnīcu iela 20, Daugavpils, LV-5401; Viestura iela 5, Daugavpils, LV-5401 65405323

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska, klīniska, citoloģiska, histopatoloģiska un mikrobioloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-02-23
S1-552 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "SERTEKS" Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009

Nereglamentētā sfēra:

ugunsdzēsības aparātu apkopes vietas
Nereglamentētā sfēra
2025-06-30
T-554 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Ceļu būvniecības sabiedrība "IGATE"" Kvalitātes kontroles laboratorija Juridiskā adrese: Satiksmes iela 7, Jelgava, LV-3007 Atrašanās vieta: Aviācijas iela 18K, Jelgava, LV-3004 26111121

Nereglamentētā sfēra:

Minerālmateriālu paraugu ņemšana, bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālo un mehānisko īpašību testēšana, grunts un ar saistvielām nesaistītu minerālmateriālu izbūvētu kārtu testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-05-16
S1-556 European Agency of Inspecting and Certification OU Juridiskā adrese: Valguta iela , 11913, Tallina, Harju rajons, Igaunija Atrašanās vieta: Marati iela 14, 11712, Tallina, Igaunija, filiāle: Leonardo Da Vinci U23 BC LPH 8/10, Budapešta, Ungārija Legal address: Valguta tn5, 11913, Tallinn linn, Harju maakond, Republic of Estonia Location address: Marati 14, 11712, Tallinn, Estonia, satellite office: Leonardo Da Vinci U23 BC LPH 8/10, Budapest, Hungary

Reglamentētā sfēra:

dzīvības glābšanas līdzekļi, ugunsdrošības aprīkojums, atpūtas kuģi un ūdens motocikli, elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus
Reglamentētā sfēra
2025-10-02
I-557 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Lauksaimniecības Konsultāciju un Inovāciju Centrs” Inspekcijas nodaļa Juridiskā adrese: „Ziedkalni”, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3919 Atrašanās vieta: Lielā iela 24, Codes pagasts, Bauskas novads, LV-3910

Reglamentētā sfēra:

augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Reglamentētā sfēra
2025-08-02
T-559 Rīgas Tehniskās universitātes Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūta Vides monitoringa laboratorija Ķīpsalas iela 6A, Rīga, LV-1048 67089923

Nereglamentētā sfēra:

Cietā biokurināmā fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-09-04
M-560 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Ludzas medicīnas centrs” Klīniskā laboratorija Raiņa iela 43, Ludza, LV-5701 65707114

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, imūnhemotoloģiska, imūnķīmiska, klīniski ķīmiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-12-27
M-563 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Vidzemes slimnīca” Klīniski diagnostiskā laboratorija Jumaras iela 195, Valmiera, LV-4201

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, imunoloģiska, imūnhematoloģiska, klīniski ķīmiska, klīniska, mikrobioloģiska un molekulāri bioloģiska izmeklēšana; Elastība attiecas uz nosakāmo parametru, izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju saskaņā ar sarakstu M-01
Akreditācijas sfēra
2025-11-14
S2-564 ''BM Certification'' SIA Jūrkalnes iela 15, Rīga, LV-1046 67772135

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši standartu LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 14001:2015; LVS ISO 45001:2018; LVS EN ISO 50001:2018; LVS EN ISO 50001:2012 (ISO 50001:2011); LVS ISO/IEC 27001:2013; LVS EN ISO 22000:2018; LVS EN ISO 22301:2020 prasībām; kompetento institūciju sertificēšana darba aizsardzības jomā; vides pārvaldības sistēmas ar nepārtrauktu enerģijas patēriņa izvērtēšanas procesu sertificēšana; PEFC mežu apsaimniekošanas (Latvijas, Igaunijas, Ukrainas, Krievijas) sertificēšana
Akreditācijas sfēra
2026-10-24
I-565 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ELME MESSER L” Balonu tehniskās kontroles iecirknis Katlakalna iela 9A, Rīga, LV-1073 +371 67355445

Nereglamentētā sfēra:

Transportējamās spiedieniekārtas;B tipa inspicēšanas institūcija
Akreditācijas sfēra
2026-03-05
M-566 SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija Ādama iela 2, Dobele, Dobeles nov., LV - 3701 63721820

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, klīniska, hematoloģiska un imūnhematoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-12-15
M-567 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Iekšlietu ministrijas poliklīnika" Laboratorija Čiekurkalna 1. linija 1, k.1, Rīga, LV-1026 67829948

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, imūnhematoloģiska un klīniska izmeklēšana; Elastība attiecas uz nosakāmo parametru un izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju saskaņā ar VSIA “IeM poliklīnika” Laboratorijas izmeklējumu metožu sarakstu.
Akreditācijas sfēra
2025-12-01
I-570 Jelgavas Tipukas individuālais uzņēmums „LPV” Inspekcijas daļa Eduarda Veidenbauma iela 17, Jelgava, LV-3001

Nereglamentētā sfēra:

Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtu pārbaudes
Akreditācijas sfēra
2025-10-17
K-571 SIA “Metrocentrs” laboratorija Juridiskā adrese: Meldru iela 20-13, Rīga, LV-1015 Atrašanās vietas adrese: Lienes iela 9, Rīga, LV-1009 24338544

Nereglamentētā sfēra:

neautomātisko svaru kalibrēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-01-26
T-573 SIA "CARGO SURVEY LATVIA" Pulka iela 3, Rīga, LV-1007

Nereglamentētā sfēra:

naftas produktu paraugu ņemšana, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana

Reglamentētā sfēra:

naftas produktu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana; denaturēta spirta fizikāli ķīmiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
Reglamentētā sfērā
2026-06-25
M-575 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Apvienotā laboratorija Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 67069235

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, imunoloģiska, koaguloģiska, klīniska, citoloģiska, mikrobioloģiska, molekulāri bioloģiska, audu saderības un imūnģenētika izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2026-04-20
I-578 SIA "Efekta" Pulka iela 3, Rīga, LV-1007 26431341

Nereglamentētā sfēra:

uzņēmumu energoaudits
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2027-03-23
M-579 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Aizkraukles slimnīca" laboratorija Bērzu iela 5, Aizkraukle, LV-1026

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska un imūnhematoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2026-08-21
M-581 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Narkoloģiskās palīdzības dienests.Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija Alkohola, narkotisko un psihotropo vielu reibuma ekspertīzes nodaļas Ķīmiski toksikoloģiskā laboratorija Tvaika iela 2, Rīga, LV-1005 67080255

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka noņemtu bioloģisko materiālu ķīmiski toksikoloģiskā izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2026-06-28
T-582 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "GEO CONSULTANTS" laboratorija Juridiskā adrese: Olīvu iela 9, Rīga, LV-1004 Laboratorijas atrašanās vieta: Kaudzīšu iela 57, Rumbula, Stopiņu nov., LV-2121 67627504

Nereglamentētā sfēra:

Pazemes, virszemes un notekūdens, augsnes, grunts, atkritumu un cietā kurināmā paraugu ņemšana; pazemes ūdens, augsnes, grunts, minerālo materiālu, atkritumu, cietās biodegvielas, cietā kurināmā paraugu fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-10-18
S1-583 SIA “AZGIDASERT” Pārtikas un lauksaimniecības pārtikas produktu sertificēšanas organizācija Pasāža 1410 6 МКР, ēka 8, dzīvoklis 42, Azerbaidžāna, Baku, Binadinskas rajons; Atrašanās vieta:Hasanoglu iela 9, Narivmanovas rajons, Baku, Azerbaidžāna, AZ1033 +994552012675

Nereglamentētā sfēra:

Pārtika un lauksaimniecības pārtikas produkti, dzīvnieku barība, tabaka un tabakas izstrādājumi
Akreditācijas sfēra
2027-01-24
T-584 SIA "Virsma" atkritumproduktu un kurināmā izpētes un testēšanas laboratorija Sergeja Eizenšteina iela 29, Rīga, LV-1079 67558782

Nereglamentētā sfēra:

Cietā kurināmā, atkritumproduktu un atkritumu paraugu ņemšana un sagatavošana testēšanai; mehāniskā, fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-10-25
I-585 SIA "ZK 9” Inspicēšanas nodaļa Juridiskā adrese: “Kļavulapas”, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167 Inspicēšanas vieta: "Bērzlapas 5”, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Nereglamentētā sfēra:

Transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces (digitālās un viedās); ātruma ierobežotājierīces, ātri bojājošos pārtikas produktu pārvadājumiem izmantojamas speciālās pārvadāšanas iekārtas;Inspekcijas tips: C
Akreditācijas sfēra
2026-06-14
T-587 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “OŠUKALNS” Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Bebru iela 104 A, Jēkabpils, LV-5201 Laboratorijas adrese: “Ievlejas”, Salas novads, Salas pagasts, LV-5230

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana; Elastība attiecas uz metodes aktuālo versiju saskaņā ar Materiālu testēšanas laboratorijas elastīgās akreditācijas darbības sfēras dokumentu sarakstu
Akreditācijas sfēra
2026-06-28
S3-588 Saviedrība ar ierobežotu atbildību ''SERTEKS'' Sertificēsanas institūcija Jāņa Asara iela 13, Rīga, LV-1009 27275992

Nereglamentētā sfēra:

ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopju kompetento personu sertificēšana
Nereglamentētajā sfēra
2023-02-24
T-593 SIA “Aviācijas pētniecības centrs” Testēšanas laboratorija Ziemeļu iela 24, Lidosta “Rīga”, Mārupes nov., LV-1053 67468850

Nereglamentētā sfēra:

Lidaparātu un citu mašīnu un iekārtu agregātu un komponentu mehāniskā testēšana ar vibrācijas un citu dinamisko un statisko parametru mērīšanu
Akreditācijas sfēra
2026-12-21
M-595 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “RĒZEKNES SLIMNĪCA” Patoloģijas nodaļas Histoloģijas laboratorija 18. novembra iela 41, Rēzekne, LV-4601 68805050

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta operāciju un biopsijas materiāla histopatoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-01-22
M-597 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “OGRES RAJONA SLIMNĪCA” laboratorija Slimnīcas iela 2, Ogre, Ogres nov., LV-5001 27089905

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, koaguloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska un imūnhematoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-01-11
M-598 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas slimnīca” Klīniski diagnostiskā laboratorija Vienības prospekts 19/21, Jūrmala, LV-2010 67752254

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, koaguloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2027-03-06
M-599 SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija Juridiskā adrese: Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601 Atrašanās vietas: Inženieru iela 60, Ventspils, LV-3601 (V); Stendes iela 1, Talsi, Talsu nov., LV-3201 (T) 636 24665

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla imūnķīmiska, klīniski ķīmiska, hematoloģiska, imūnhematoloģiska, klīniska, citoloģiska un molekulāri bioloģiska izmeklēšana; Elastība attiecas uz nosakāmo parametru un izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju saskaņā ar metožu sarakstu nr.1
Akreditācijas sfēra
2027-02-19
M-600 Pašvaldības SIA “Ventspils poliklīnika” Klīniski diagnostiskā laboratorija Raiņa iela 6, Ventspils, LV-3601 636 22131

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniski ķīmiska, klīniska un citoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-02-15
M-602 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Biocon” laboratorija Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1. līnija 84, Rīga, LV-1026 Atrašanās vieta: Grebenščikova iela 1, Rīga, LV-1003 67672332

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-04-22
M-603 AVA CLINIC SIA Medicīnas laboratorija Vīlandes iela 3, Rīga, LV-1010 +371 67001 007

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla klīniska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-05-16
M-605 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “BALT INFO LAB” laboratorija Juridiskā adrese: Rušonu iela 15, Rīga, LV-1057 Atrašanās vieta: Dzirciema iela 84A, Rīga, LV-1055 67465938

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniska un citoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2027-02-06
M-606 SIA “Bauskas slimnīca” laboratorija Dārza iela 7 k-1, Bauska, Bauskas nov., LV-3901 63923433

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniski ķīmiska, klīniska, imūnķīmiska, hematoloģiska un imūnhematoloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-02-25
M-607 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Alūksnes slimnīca” laboratorija Pils iela 1, Alūksne, LV-4301

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla hematoloģiska, klīniska, klīniski ķīmiska, imūnķīmiska, imūnhematoloģiska izmeklēšana
Nereglamentētā sfēra
2023-03-24
M-609 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''LIEPAJAS REĢIONALĀ SLIMNĪCA'' Patalogijas nodaļas Histologijas laboratorija Slimnīcas iela 25, Liepāja, LV-3414

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta operāciju, biopsiju un autopsiju materiāla patohistoloģiskie izmeklējumi
Akreditācijas sfēra
2027-09-03
T-610 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''SALDUS CEĻINIEKS" Ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Brīvības iela 11A, Saldus, Saldus novads, LV-3801; Laboratorijas atrašanās vietas adreses: ''Kurzemnieki'', Sankaļi, Krustpils pagasts, Krustpils novads, LV-5204; ''Ceļinieki'', Brocēnu novads, LV-3851 +371 63807060

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu un minerālo materiālu fizikālā, mehāniskā testēšana un paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
Accreditation scope
2027-06-12
T-611 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "TALCE" Ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Stendes iela 3, Talsi, Talsu novads, LV-3201; Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Ražotne “Villas”, Lībagu pagasts, Talsu novads, LV-3258 +371 63291311

Nereglamentētā sfēra:

Bituminēto maisījumu un minerālo materiālu fizikālā, mehāniskā testēšana un paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2027-06-17
T-612 SIA ''Labs 4'' Juridiskā adrese :Jelgavas iela 90, Rga, LV-1004;Laboratorijas arašanās vietas adrese:Matīsa iela 79, Rīga, LV-1009 29872348

Nereglamentētā sfēra:

Grunts fizikālā un mehāniskā testēšana. Minerālmateriālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-08-13
I-615 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ILERDA” Elektrotehniskā laboratorija Juridiskā adrese: Priežu iela 1-3, Ogre, Ogres novads, LV-5001; Atrašanās adrese: Jaudas iela 2C, Ogre, Ogres novads, LV-5001

Nereglamentētā sfēra:

dielektriskie cimdi, izolējošie stieņi
Nereglamentētā sfēra
2023-04-15
T-616 SIA ''METRIO'' Juridiskā adrese: Salaspils iela 12 k-5-48, Rga, LV-1057; Atrašanās adrese: Braslas iela 24C, Rga, LV-1035

Nereglamentētā sfēra:

Darba vides trokšņa un vibrācijas mērīšana, darba vides fizikālā testēšana, skaņas gaisā izolācija, triecientrokšņa izolācija, darba vides putekļu paraugu ņemšana un gravimetriska testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-04-16
T-617 Akciju sabiedrības "Latvijas valsts meži" struktūrvienības LVM Zemes dzīles minerālo materiālu testēšanas un pētniecības laboratorija Juridiskā adrese: Vaiņodes iela 1, Rīga, LV-1004 Laboratorijas atrašanās vietas adrese: Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2119

Nereglamentētā sfēra:

Minerālo materiālu paraugu ņemšana, fizikālā, mehāniskā un ķīmiskā testēšana; Elastība attiecas uz normatīvi tehniskās dokumentācijas aktuālajām versijām (metožu saraksts LKR-K10).
Akreditācijas sfēra
2027-12-08
K-618 Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” Tehniskās ekspertīzes dienests Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073

Nereglamentētā sfēra:

Elektrisko mērīšanas līdzekļu, augstsprieguma pārbaužu iekārtu, vibrāciju sensoru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2023-05-20
T-619 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Autoceļu izpētes centrs" Gunāra Astras iela 5, Rīga, LV-1084 28674823

Nereglamentētā sfēra:

Minerālmateriālu un bituminēto maisījumu fizikālā un mehāniskā testēšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2023-08-01
T-620 Latvijas Universitātes Materiālu mehānikas institūta Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Raiņa bulvāris 19, Rīga, LV-1586;Atrašanās vieta: Aizkraukles iela 23, Rīga, LV-1006

Nereglamentētā sfēra:

kompozīto materiālu mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-04-11
T-621 Biedrības '' Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija'' Kvalitates kontroles laboratorija ''Dīriņi'' Juridiskā adrese: Republikas laukums 2, Rīga, LV-1010; Atrašanās vieta:: „Dīriņi“, Puzes pagasts, Ventspils novads, LV-3613

Nereglamentētā sfēra:

zivju eļļas un zivju miltu fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2023-05-26
S1-622 SIA ''CE-Test'' Sertifikācijas institūcija ''CE-Test'' Dēļu iela 4, Rīga, 1004

Reglamentētā sfēra:

sprādzienbīstamā vidē lietojamās iekārtas un aizsargsistēmas
Reglamentētā sfēra
2025-02-26
T-625 SIA ''A7 BETONS'' būvmateriālu testēšanas laboratorija Amulas iela 2A, Rīga, LV-1002, LV-1002 +371 25450052

Nereglamentētā sfēra:

sacietējuša betona mehāniskā testēšana, svaiga un sacietējuša betona paraugu ņemšana
Nereglamentētā sfēra
2025-03-11
T-626 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību ''E. Gulbja laboratorija'' Brīvības gatve 366, Rīga, LV-1006

Nereglamentētā sfēra:

dzeramā ūdens ķīmiskā, fizikāli ķīmiskā un mikrobioloģiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-02-23
T-629 Sabiedrības veselības un pārtikas drošības centra Pārtikas produktu izmeklēšanas nodaļa Gjorogli iela 84, Ašhabada, 744013, Turkmenistāna ; st. Gorogly 84, Ashgabat, 744013, Turkmenistan, 744013; ул. Гёроглы 84, Ашхабад, 744013, Туркменистан

Nereglamentētā sfēra:

pārtikas produktu fizikāli-ķīmiskā, mikrobioloģiskā un molekulāri bioloģiskā testēšana
Nereglamentētā sfēra
2025-01-12
T-631 Atvasinātas publiskas personas "Latvijas Valsts mežzinātnes institūts "Silava"" Meža vides laboratorija Rīgas iela 111, Salaspils, LV-2169 67942555

Nereglamentētā sfēra:

Meža vides paraugu – nokrišņu un augsnes ūdens, augsnes un augu materiāla, un gāzes paraugu - fizikāli ķīmiskā testēšana un paraugu ņemšana
Akreditācijas sfēra
2025-04-02
I-632 “Rovico Buroo OU filiāle "Rovico Latvia"" Rovico Büroo OÜ branch „ROVICO LATVIA”

Reglamentētā sfēra:

Alkometru pirmreizējā un atkārtotā verificēšana
Reglamentētā sfēra
2026-08-10
M-633 Rīgas Stradiņa Universitātes Molekulārās ģenētikas zinātniskā laboratorija Dzirciema iela 16, Rīga, LV-1007

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla molekulāri ģenētiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2025-10-13
I-634 SIA „Incolab Services Latvia” Inspekcija Juridiskā adrese: Jēkabpils iela 3, Rīga, LV-1003 Inspekcijas vietas: Uriekstes iela 9, Rīga, LV-1005, Eksporta iela 15, Rīga, LV-1045; Zilā iela 22, Rīga, LV-1007: Dzintaru iela 9, Ventspils, LV-3604; Dzintaru iela 41, Ventspils, LV-3604, Atslēdznieku iela 23, Liepāja, LV-3401

Nereglamentētā sfēra:

Beramās kravas (ogles, kokss, minerālmēsli, rūdas, dzelzs sakausējumi, cietais biokurināmais), lauksaimniecības produkti/ lopbarība un biomasa (saulespuķu miltu granulas, olīvu biomasa);Inspekcijas tips: A
Akreditācijas sfēra
2026-04-12
T-636 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību Augsnes Laboratorija laboratorija Juridiskā adrese:Kumbru iela 1-3, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862; Atrašanās vieta:Vienības iela 15/17, Druva, Saldus pag., Saldus nov., LV-3862

Nereglamentētā sfēra:

Augsnes fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-08-05
M-637 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību " KLĪNIKA EGV” laboratorija Lāčplēša iela 38, Rīga, LV-1011 67278183

Nereglamentētā sfēra:

no cilvēka iegūta materiāla klīniska (androloģiska) izmeklēšana
Neraglamentētā sfēra
2025-12-29
T-638 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "MIKOR" Materiālu testēšanas laboratorija Juridiskā adrese: Brīvības iela 2, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils novads, LV-5201;Laboratorijas adrese:Zīlānu iela 143, Jēkabpils, Jēkabpils novads, LV-5202

Nereglamentētā sfēra:

Minerālmateriālu fizikālā un mehāniskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2025-10-21
S3-639 SIA “METRIO” Sertifikācijas centrs Juridiskā adrese: Salaspils iela 12 k-5 - 48, Rīga, LV-1057; Atrašanās vietas adrese: Braslas iela 24C, telpa Nr.4, Rīga, LV-1035

Reglamentētā sfēra:

darba aizsardzības kompetento speciālistu sertificēšana
Reglamentētā sfēra
2025-10-14
S2-641 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Sertifikācijas centrs” Kvalitātes sistēmu sertificēšanas centrs Aptiekas iela 17A, Rīga, LV-1005

Nereglamentētā sfēra:

pārvaldības sistēmu sertificēšana atbilstoši LVS EN ISO 9001:2015; LVS EN ISO 14001:2015, LVS ISO 45001:2018, LVS EN ISO 50001:2018 standartu prasībām
Akreditācijas sfēra
2026-03-29
I-642 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Play Inspect" Avotu iela 12, Jūrmala, LV-2015

Nereglamentētā sfēra:

Publiskai lietošanai paredzēto spēļu un rekreācijas laukumu pēcuzstādīšanas pārbaudes, ikgadējās pārbaudes, pēc-negadījuma pārbaudes un seguma atbilstības pārbaudes; Inspicēšanas institūcijas tips - A
Akreditācijas sfēra
2026-06-10
T-643 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "FeNiCoGd" Nesagraujošās testēšanas laboratorija Dzelzceļu iela 22/24, Daugavpils, LV-5401

Nereglamentētā sfēra:

tehnoloģisko un pacelšanas aprīkojumu, metāla konstrukciju, metālu un metālu sakausējumu savienojumu, kas sametināti ar kausēšanas paņēmienu, nesagraujošā testēšana ar vizuālo, ultraskaņas, penetrācijas un magnētisko daļiņu metodēm
Akreditācijas sfēra
2026-02-25
I-645 SIA “Green Motors” Krasta iela 5,R'iga, LV-1003 67115600

Nereglamentētā sfēra:

ŠKODA transportlīdzeklī uzstādīto saspiestās dabas gāzes balonu periodiskās pārbaudes
Akreditācijas sfēra
2026-11-11
K-646 SIA “SISTEMSERVISS Ltd.'' Sistemserviss LMC kalibrēšanas laboratorija Maskavas iela 116, Rīga, LV-1003

Nereglamentētā sfēra:

Manometru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2026-09-26 Akreditācija apturēta akreditācijas sfērā – manometru kalibrēšana līdz 2023. gada 27. janvārim.
T-647 SIA “CTB” ceļu būvmateriālu testēšanas laboratorija Cukura iela 38 A, Liepāja, LV 3402 63481168

Nereglamentētā sfēra:

bituminēto maisījumu un minerālmateriālu paraugu ņemšana; bituminēto maisījumu un minerālmateriālu fizikālā testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-10-26
K-649 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOGODA” Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 +371 25998156

Nereglamentētā sfēra:

Neautomātisko svaru un atsvaru kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2027-07-25
I-650 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DOGODA” Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021 +371 25998156

Nereglamentētā sfēra:

Neautomātisko svaru un atsvaru atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-07-25
T-651 SIA "MPa TEST" laboratorija Aviācijas iela 18K, Jelgava, LV-3004 26111121

Nereglamentētā sfēra:

Betona un minerālmateriālu paraugu ņemšana; betona, minerālmateriālu un grunts testēšana
Akreditācijas sfēra
2026-11-24
S1-652 SIA ''European Product Certification Bureau'' Torņa iela 4, Rīga,LV-1050 67305228

Nereglamentētā sfēra:

Spiedieniekārtas un to kompleksi: ES tipa pārbaude (B modulis), atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu (G modulis), atbilstība tipam, pamatojoties uz ražošanas procesa kvalitātes nodrošināšanu (D modulis), Elektriskās un elektroniskās iekārtas, kuras var radīt elektromagnētiskos traucējumus: B modulis: EK tipa pārbaude, Atpūtas kuģi un ūdens motocikli: Projektēšana un būve: A1 modulis: iekšējā ražošanas kontrole kopā ar uzraudzību, ražojuma testēšanu, B modulis: ES –tipa pārbaude, F modulis: atbilstība tipam, G modulis: atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu pamatojoties uz produkta verificēšanu, D modulis: atbilstība tipam pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā, Izplūdes gāzu emisijas: B modulis: ES –tipa pārbaude, F modulis: atbilstība tipam, G modulis: atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu pamatojoties uz produkta verificēšanu, D modulis: atbilstība tipam pamatojoties uz kvalitātes nodrošināšanu ražošanas procesā, Trokšņa emisijas: A1 modulis: iekšējā ražošanas kontrole kopā ar uzraudzību, ražojuma testēšanu, G modulis: atbilstība, pamatojoties uz vienības verificēšanu pamatojoties uz produkta verificēšanu, Līdzvērtīga atbilstība, kuras pamatā ir pēcbūves novērtējums (pēcbūves novērtējuma (PCA) modulis)
Akreditācijas sfēra
2026-11-09
M-653 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību “PAULA STRADIŅA KLĪNISKĀS UNIVERSITĀTES SLIMNĪCA” Patoloģijas institūta patohistoloģijas joma Pilsoņu iela 13, Rīga, LV-1002 67069398

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūtu audu (operāciju un biopsiju materiāla) patohistoloģiska izmeklēšana Elastība attiecas uz nosakāmo parametru un izmeklēšanas metodi/tehnoloģiju ( metožu saraksts 01)
Akreditācijas sfēra
2027-01-27
M-654 SIA “Sendito” FuturaLab Kalnciema iela 27 - 1, Rīga, LV-1046 2927493g

Nereglamentētā sfēra:

No cilvēka iegūta materiāla molekulāri bioloģiska izmeklēšana
Akreditācijas sfēra
2027-01-09
I-655 SIA ''energi'' Apuzes iela 51A - 3, Rīga, LV-1029 +371 29 522 025

Reglamentētā sfēra:

uzņēmuma energoaudits
Akreditācijas sfēra
2027-01-13
I-656 SIA TAHOGRĀFU AKADĒMIJA Inspekcija Lietuvas šoseja 3B, Jelgava LV-3001 +371 27060801

Nereglamentētā sfēra:

transportlīdzekļa vadītāja darba un atpūtas laika, braukšanas attāluma un ātruma reģistrēšanas kontrolierīces(analogās, digitālās, viedās); ātruma ierobežotājierīces
Akreditācijas sfēra
2027-06-05
T-657 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “GeoLab” laboratorija Tallinas iela 30 - 15, Rīga, LV-1001 +37120400077

Nereglamentētā sfēra:

Ūdens, augsnes, grunts fizikālā un fizikāli ķīmiskā testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-06-07
T-659 SIA „ProMedica” Vēju iela 25, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 +371 29990578

Nereglamentētā sfēra:

Aizsarglīdzekļa testēšana
Akreditācijas sfēra
2027-08-17
K-660 SIA „ProMedica” Vēju iela 25, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads, LV-2127 +371 29990578

Nereglamentētā sfēra:

Dozas un laukuma reizinājuma mērītāja kalibrēšana
Akreditācijas sfēra
2027-08-31
T-661 SIA „Weldtest Latvia” Ieriķu iela 60-97, Rīga, LV-1084 +371 27736388

Nereglamentētā sfēra:

Nesagraujošā testēšana ar vizuālās, ultraskaņas un magnētisko daļiņu metodēm mašīnbūves, enerģētikas, celtniecības, transporta (t.sk. cauruļvadi), ķīmijas un naftas ķīmijas nozares objektu metāla materiālu izstrādājumu metinātajos savienojumos un šuvēs; metāla materiālu biezuma noteikšana ar ultraskaņas metodi
Akreditācijas sfēra
2027-06-19
I-663 SIA “Verifikācijas Centrs” Zeltozola iela 34, Katlakalns, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-2111 +371 29876148

Nereglamentētā sfēra:

Neautomātisko svaru atkārtotā verificēšana
Akreditācijas sfēra
2027-10-30

Uz lapas augšu