Spēkā neesošās akreditācijas

Institūcijas nr. Institūcijas nosaukums Akreditācijas atcelšanas datums Piezīmes
I-260 SIA "Latvijas Neatkarīgā inspekcija" Inspekcija 2012-01-13 Pēc institūcijas lūguma LVS EN ISO/IEC 17020
I-299 SIA "Nordtranselektro" 2021-09-21 Akreditācija atcelta no 21.09.2021.,lēmuma Nr. 9-1-1/2021/472
I-315 SIA "OLDI & CO" Inspicēšanas institūcija 2019-07-16 Akreditācija atcelta no 16.07.2019, pēc institūcijas lūguma , lēmums Nr. 199/2019
I-323 SIA "Det Norske Veritas Latvia" Verificēšanas nodaļa 2014-01-01 Pēc institūcijas lūguma (LVS EN ISO/IEC 17020)
I-324 SIA "Bureau Veritas Latvia" Inspekcijas institūcija 2013-12-03 Pēc institūcijas lūguma (LVS EN ISO/IEC 17020)
I-348 Plūsmu mērīšanas tehnikas institūta SIA "ELKORA" Verificēšanas laboratorija 2014-01-03 Pēc institūcijas lūguma ( LVS EN ISO/IEC 17020)
I-369 SIA "Jēkabpils ūdens" Ūdens patēriņa skaitītāju inspekcija 2018-02-28 Pamatojoties uz Akreditācijas komisijas 2018. gada 23. februāra lēmumu Nr. 53/2018, atcelta akreditācija visā reglamentētajā sfērā
I-436 SIA "APIKO" Apsaimniekošanas sistēmu audita nodaļa 2020-08-13 Akreditācija atcelta no 13.08.2020., lēmuma Nr.9-1-1/2020/194
I-440 SIA "Maritime Register of Shipping" Inspekcijas institūcija 2013-12-03 Pēc institūcijas lūguma ( LVS EN ISO/IEC 17020)
I-448 SIA "TRADINTEK" Inspicēšanas sektors 2016-03-13 Akreditācijas termiņa izbeigšanās 13.03.2016.
I-451 SIA "METROLAB" Laboratorija 2016-06-14 Beidzies akreditācijas termiņš.
I-459 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību zinātniski-tehniskās firmas „ELKORAS” Metroloģijas nodaļa 2020-04-01 Akreditācija atcelta no 01.04.2020, akreditācijas lēmums Nr. 88/2020
I-469 SIA "OSMUNDS" Inspekcijas nodaļa 2014-10-23 Pamatojoties uz Akreditācijas komisijas lēmumu Nr.236/2014, akreditācija atcelta ar 24.10.2014.
I-495 SIA „Venta 1” Inspicēšanas centrs 2018-08-31 Ar LATAK 2016. gada12. oktobra lēmumu Nr. 238/2016 atcelt institūcijas I-495 akreditācija visā sfērā pēc institūcijas lūguma
I-500 SIA "Amerilat MD" Inspekcijas institūcija 2016-11-29 Ar LATAK 2016. gada 29. novembra lēmumu Nr. 284/2016 atcelt institūcijas I-500 akreditācija visā sfērā no 2016. gada 29. novembra, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
I-509 SIA "Reksperta" Inspekcija 2021-09-21 Akreditācija atcelta no 21.09.2021; lēmuma Nr. 9-1-1/2021/473
I-518 SIA "IB pakalpojumi" 2018-06-29
I-553 SIA "JaunRīga ECO" 2020-10-25 Apturēta akreditācija no 25.04.2020. līdz 25.10.2020. vai līdz neatbilstību novēršanai (21.04.2020. akreditācijas lēmums Nr. 108/2020.)
I-561 SIA "Nams 18" Inspicēšanas institūcija 2021-09-17 Apturēta akreditācija visā akreditācijas sfērā no 06.08.2019. līdz 05.11.2019. (05.08.2019. akreditācijas lēmums Nr. 214/2019) Akreditācija atcelta no 08.10.2019.lēmums Nr. 265/2019
I-572 SIA “Metrocentrs” Laboratorija 2022-07-03 Akreditācija atcelta no 18.07.2022., lēmuma Nr. 9-1-1/2022/378
I-576 AS “Latvijas Zaļais punkts” Inspicēšanas institūcija 2020-07-30 Akreditācija atcelta no 30.07.2020., lēmums Nr.9-1-1/2020/175
I-623 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "BM Trada Latvija" 2021-06-16 Akreditācija atcelta, pēc institūcijas lūguma no 16.06.2021., lēmuma Nr. Nr. 9-1-1/2021/335
K-032 A/S "Inspecta Latvia" Testēšanas laboratorija 2017-01-30 Ar LATAK 2017. gada 31. janvāra lēmumu Nr. 30/2017 atcelt institūcijas K-032 akreditācija visā sfērā no 2017. gada 31. janvāra, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
K-276 Maksātnespējas akciju sabiedrība "Liepājas metalurgs" Centrālā laboratorija 2014-06-09 Akreditācija apturēta no 2014.06.09.
K-354 SIA "ELKORA" Plūsmu mērīšanas tehnikas institūta Kalibrēšanas laboratorija 2013-12-03 Pēc institūcijas lūguma LVS EN ISO/IEC 17025 Kalibrēšana
K-417 SIA "DIAMEDICA" Kalibrēšanas laboratorija 2014-05-06 Beidzies akreditācijas termiņš LVS EN ISO/IEC 17025 Kalibrēšana
K-452 SIA "METROLAB" Laboratorija 2016-06-13 Beidzies akreditācijas termiņš 13.06.2016.
K-458 Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta Sekundārā Standarta Dozimetrijas Laboratorija 2016-01-19 Ar LATAK 2016. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 21/2016 atcelta institūcijas K-458 akreditācija visā sfērā no 2016. gada 20. janvāra, pēc institūcijas lūguma.
K-476 SIA zinātniski-tehniskās firmas "ELKORAS" Metroloģijas nodaļa 2017-09-28 Pamatojoties uz Akreditācijas komisijas 28.09.2017. lēmumu Nr.262/2017, ar 28.09.2017. atcelta institūcijas K-476 metroloģijas nodaļas akreditācija visā akreditācijas sfērā – elektronisko siltumenerģijas skaitītāju un ūdens patēriņa skaitītāju kalibrēšana
K-531 SIA „Reksperta” testēšanas un kalibrēšanas laboratorija 2021-11-26 Akreditācija atcelta no 26.11.2021.; Lēmums Nr. 9-1-1/2021/587
K-532 SIA "TRADINTEK" Inspicēšanas sektors 2016-03-29 Ar LATAK 2016. gada 29. marta lēmumu Nr. 76/2016 atcelta institūcijas T-532 akreditācija visā sfērā, pēc institūcijas lūguma.
KT-288 SIA "SISTEMSERVISS" patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija 2020-06-01 Akreditācija atcelta no 01.06.2020. lēmums Nr. Nr. 9-1-1/2020/55
KT-302 SIA "INLAB" 2014-03-21 Akreditācijas lēmums Nr.77/2014 LVS EN ISO/IEC 17025 Kalibrēšana Testēšana
M-366 SIA "MAGNETOM MEDICAL" 2014-02-06 Ar LATAK 2014. gada 6. februāra lēmumu Nr.44/2014 atcelta institūcijas M-366 akreditācija visā sfērā pēc institūcijas lūguma.
M-383 VSIA Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Klīniskās imunoloģijas centrs 2017-04-21 Ar LATAK 2017. gada 21. aprīļa lēmumu Nr. 110/2017 atcelta institūcijas M-383 akreditācija visā sfērā, tostarp cilvēka klīniskā materiāla imunoloģiskās izmeklēšanas jomā (nereglamentētā sfēra) no 2017. gada 21. aprīļa.
M-415 SIA "IDC Latvia" laboratorija 2014-03-18 Medicīnas LVS EN ISO 15189:2008
M-503 SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Imūnhematoloģijas laboratorija 2016-02-24 Ar LATAK 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 46/2016 atcelta institūcijas M-503 akreditācija visā sfērā, pēc institūcijas lūguma.
M-504 SIA "Daugavpils reģionālā slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija 2016-02-24 Ar LATAK 2016. gada 24. februāra lēmumu Nr. 46/2016 atcelta institūcijas M-504 akreditācija visā sfērā, pēc institūcijas lūguma.
M-517 SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Patoloģijas centra Patoloģijas laboratorija 2021-05-06 Akreditācija atcelta no 06.05.2021;;Lēmums Nr.9-1-1/2021/240
M-519 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "JELGAVAS POLIKLĪNIKA" klīniski diagonostiskā laboratorija 2022-03-16 Akreditācija atcelta, pēc institūcijas lūguma no 16.03.2022., lēmuma Nr. 9-1-1/2022/155
M-540 SIA „Valmieras veselības centrs” laboratorija 2017-08-22 Ar LATAK 2017. gada 22.augusta lēmumu Nr. 226/2017 atcelta institūcijas M-540 akreditācija visā sfērā no 2017. gada 22.augusta.
M-545 Pašvaldības SIA "Vecliepājas primārās veselības aprūpes centrs" Klīniski diagnostiskā laboratorija 2019-01-02 Akreditācija atcelta, lēmuma Nr.3/2019 (02.01.2019)
M-550 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" Tuberkulozes un plaušu slimību centrs, Mikobakterioloģijas nodaļa 2020-07-18 2020. gada 10. marta Institūcijas iesniegums ar lūgumu veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) Laboratoriskās medicīnas centra (M-596), RAKUS Laboratorijas dienesta stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorijas (M-358) un RAKUS Laboratorijas dienesta Tuberkulozes un plaušu slimību centra Mikobakterioloģijas nodaļas (M-550) apvienošanu zem vienota nosaukuma RAKUS Laboratorijas dienests (turpmāk – Dienests) un vienotas reģistrētās akreditācijas (M-358) un par akredtitācijas sfēras paplašināšanu.
M-558 Madonas novada pašvaldības SIA "Madonas slimnīca" Klīniski diagnostiskā laboratorija 2022-03-16 Akreditācija atcelta, pēc institūcijas lūguma no 16.03.2022., lēmuma Nr. 9-1-1/2022/156
M-569 Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” Transplantācijas centra Laboratorijas nodaļa 2018-12-11 Akreditācija atcelta no 2018. gada 11. decembra, Lēmuma Nr. 254/2018
M-577 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” Klīniski – diagnostiskā laboratorija 2020-03-20 Akreditācija atcelta no 20.03.2020, akreditācijas lēmums 80/2020
M-580 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” Patohistoloģijas un audu konservācijas laboratorija 2021-06-11 Atcelta akreditācija no 26.07.2018 lēmums Nr.153/2018
M-596 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Laboratoriskās medicīnas centrs 2022-03-22 2020. gada 10. marta Institūcijas iesniegums ar lūgumu veikt sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” (turpmāk – RAKUS) Laboratoriskās medicīnas centra (M-596), RAKUS Laboratorijas dienesta stacionāra "Latvijas Infektoloģijas centrs" laboratorijas (M-358) un RAKUS Laboratorijas dienesta Tuberkulozes un plaušu slimību centra Mikobakterioloģijas nodaļas (M-550) apvienošanu zem vienota nosaukuma RAKUS Laboratorijas dienests (turpmāk – Dienests) un vienotas reģistrētās akreditācijas (M-358) un par akredtitācijas sfēras paplašināšanu.
M-608 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Veselības centrs Ilūkste” klīniski diagnostiskā laboratorija 2022-03-22 Akreditācija atcelta no 22.03.2022.pēc institūcijas lūguma
M-614 SIA ''Dobeles un apkārtnes slimnīca'' Patalogijas nodaļas Histoloģiskā laboratorija 2021-02-15 Akreditācija atcelta no 15.02.2021. lēmums Nr. 9-1-1/2021/87
S1-202 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Viesnīcu un restorānu centrs" 2012-03-16 Pēc institūcijas lūguma LVS EN 45011 Produktu sertificēšana
S1-250 SIA "Latvijas neatkarīgā inspekcija" Sertifikācijas nodaļa 2013-01-10 Pēc institūcijas lūguma LVS EN 45011 Produktu sertificēšana
S1-252 SIA "Baltijas Testēšanas Centrs" Baltijas dzelzceļa tehnisko līdzekļu sertifikācijas institūcija 2015-12-27 Ar LATAK 2015. gada 1. decembra lēmumu Nr. 305/2016 atcelt institūcijas S1-252 akreditācija visā sfērā, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
S1-359 SIA "BalticRailTest" Dzelzceļa transportlīdzekļu sertifikācijas institūcija 2016-06-29 Beidzies akreditācijas termiņš
S1-407 Atvasinātas publiskas personas Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūta Lauksaimniecības tirgus veicināšanas centra Nacionālās pārtikas kvalitātes shēmas produktu sertifikācijas daļa 2013-03-28 Pēc institūcijas lūguma LVS EN 45011 Produktu sertificēšana
S1-422 SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" Sertificēšanas centrs 2019-10-16 Akreditācija atcelta pēc institūcijas lūguma, no 16.10.2019
S1-467 VAS "Elektroniskie sakari" Atbilstības novērtēšanas nodaļa 2015-06-05 Pamatojoties uz 2015.gada 05.jūnija Akreditācijas komisijas lēmumu Nr.145/2015 institūcijai tiek atcelta akreditācija atbilstībai LVS EN 45011:2004 standarta prasībām visā akreditācijas sfērā.
S1-589 Akciju sabiedrības “CertCentre” Pārtikas produktu sertifikācijas institūcija 2021-11-23 Akreditācija atcelta no 27.02.2020., akreditācijas lēmums Nr. 61/2020
S2-480 Tehnisko ekspertu sabiedrība ar ierobežotu atbildību "TUV Nord Baltik" 2018-01-27 Ar LATAK 2016. gada 25. jūlija lēmumu Nr. 196/2016 atcelt institūcijas S2-480 akreditācija visā sfērā no 2016. gada 25. jūlija.
S2-568 SIA "BRG Certification" 2019-01-03 Pamatojoties uz Akreditācijas komisijas lēmumu Nr.10/2019, akreditācija atcelta ar 03.01.2019.
S3-208 SIA "Latvijas neatkarīgais speciālistu atestācijas un sertifikācijas centrs" 2013-05-27 Pēc institūcijas lēmuma
S3-225 SIA "PSI Grupa" 2013-08-05 Pēc institūcijas lūguma
S3-308 Ukrainas valsts zinātniski ražošanas standartizācijas, metroloģijas un sertifikācijas centra Personāla sertifikācijas centrs 2014-05-17 Beidzies akreditācijas termiņš
S3-377 SIA "Gaisa sporta sertifikācijas centrs" 2012-05-29 Beidzies akreditācijas darbības termiņš
S3-411 Biedrības "Latvijas Sertificēto maksātnespējas procesa administratoru asociācija" Sertifikācijas centrs 2016-12-31 Ar LATAK 2016. gada 30. decembra lēmumu Nr. 314/2016 atcelt institūcijas S3-411 akreditācija visā sfērā no 2017. gada 1. janvāra
S3-446 International Association of Complementary Medicine Higher Interregional Attestation Committee (HIAC) 2015-06-02 Ar LATAK 2015.gada 2.jūnija lēmumu Nr.142/2015 institūcijai tiek atcelta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17024:2012 standarta prasībām visā akreditācijas sfērā.
S3-468 Latvijas Nacionālās projektu vadīšanas asociācijas Sertifikācijas centrs "Latvia-Cert" 2013-11-14 Pēc institūcijas lūguma
T-010 A/S "DZINTARS" Testēšanas laboratorija 2022-01-29 Akreditācija atcelta no 18.12.2019., lēmums Nr. 341/2019
T-038 Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūta "BIOR" Siguldas laboratorija 2014-12-17 Ar akreditācijas komisijas sēdes lēmumu Nr.268/2014 no 18.12.2014. tiek atcelta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām visā akreditācijas sfērā
T-075 Individuālā ražošanas uzņēmuma "GAMMA-RĪGA" defektoskopijas laboratorija 2012-10-08 Pēc institūcijas lūguma
T-090 Rīgas Tehniskās universitātes Nesagraujošo testēšanas metožu laboratorija 2012-07-31 Pēc institūcijas lūguma
T-206 SIA "BUTS" Latvijas neatkarīgā testēšanas laboratorija 2017-03-31 Ar LATAK 2017. gada 31. marta lēmumu Nr. 93/2017 atcelt institūcijas T-206 akreditācija visā sfērā no 2017. gada 31. marta, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
T-219 Limbažu pilsētas SIA „Limbažu komunālserviss” Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu laboratorija 2014-04-15 Beidzies akreditācijas darbības termiņš
T-231 SIA "TERMES" kalibrēšanas laboratorija 2018-02-18 Ar akreditācijas komisijas 2017. gada 4. decembra lēmumu Nr. 316/2017 no 2018. gada 19. februāra atcelta akreditācija visā nereglamentētajā sfērā termostatu testēšanas jomā
T-262 SIA "Krāslavas ūdens" ķīmiskā laboratorija 2015-12-31 Ar LATAK 2015. gada 4. decembra lēmumu Nr. 307/2015 atcelt institūcijas T-262 akreditācija visā sfērā, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
T-268 A/S "Rīgas piena kombināts" Laboratorija 2013-01-10 Pēc institūcijas lūguma
T-269 SIA "Grāvendāle" Laboratorija 2016-03-08 Ar LATAK 2016. gada 8. marta lēmumu Nr. 60/20156 atcelt institūcijas T-269 akreditācija visā sfērā, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
T-276 Maksātnespējas akciju sabiedrība "Liepājas metalurgs" Centrālā laboratorija 2014-06-09 Akreditācija atcelta no 2014.06.09.
T-285 Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "VITALITAS" 2022-06-30 Akreditācija atcelta no 2022. gada 30. jūnija, akreditācijas lēmuma Nr. 9-1-1/2022/343
T-288 SIA "SISTEMSERVISS" patēriņa, siltumtehnisko mērījumu un spiediena laboratorija 2018-09-22 Ar LATAK 2016. gada 10. oktobra lēmumu Nr. 235/2016 atcelt institūcijas T-288 akreditācija visā sfērā no 2016. gada10. oktobra, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
T-289 AS HKScan Latvia 2018-02-24 24.02.2018. beidzies akreditācijas termiņš
T-304 SIA "Rīgas piensaimnieks" Laboratorija 2019-06-10 Apturēts akreditācijas process no 2019. gada 10. jūnija.
T-326 AS "Ventbunkers" Naftas produktu testēšanas laboratorija 2019-02-25 Akreditācija atcelta visā akreditacijas sfērā Lēmums nr. 53/2019 25.02.2019
T-334 SIA "Eira Lab" Testēšanas laboratorija 2015-06-16 Beidzies akreditācijas periods
T-337 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "OSMUNDS" Testēšanas laboratorija 2012-12-18 Pēc institūcijas lūguma
T-363 SIA "Vibroakustikas laboratorija" 2016-09-04 Beidzies akredtācijas termiņš
T-374 SIA "DERMATOVENEROLOGS" Laboratorija 2016-03-22 Ar LATAK 2016. gada 22. marta lēmumu Nr.73/2016 atcelt institūcijas T-374 akreditācija visā sfērā, tostarp klīniskā materiāla imūnķīmiskās un klīniskās testēšanas jomā (nereglamentētā sfēra) no 2016. gada 22. marta, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
T-375 SIA "Amerilat MD" Testēšanas laboratorija 2012-07-10 Pēc institūcijas lūguma
T-384 SIA "Lielzeltiņi" ražošanas kontroles mikrobioloģijas laboratorija 2015-08-15 Ar akrditācijas lēmums Nr.128/2015 no 05.05.2015. tiek atcelta akreditācija atbilstībai LVS EN ISO/IEC 17025:2005 standarta prasībām esošajā akreditācijas sfērā.
T-385 SIA "Mark Invest Latvia" minerālmateriālu testēšanas laboratorija 2012-11-08 Pēc institūcijas lūguma
T-387 SIA "Aizputes ceļinieks" Ceļu būvmateriālu laboratorija 2020-02-27 Akreditācija atcelta pēc institūcijas lūguma 27.02.2020. ar lēmumu Nr.60/2020
T-388 SIA "Konor" testēšanas laboratorija 2013-12-15 Pēc institūcijas lūguma
T-408 Z/s "Kumelītes" laboratorija 2013-04-09 Pēc institūcijas lūguma
T-414 SIA "Ulbroka" laboratorija 2015-02-09 Beidzies akreditācijas termiņš LVS EN ISO/IEC 17025
T-426 SIA "Bureau Veritas Latvia" NDT laboratorija 2016-03-02 Saskaņā ar Akreditācijas lēmumu Nr.52/2016 no 02.03.2016. tiek atcelta akreditācija visā akreditācijas sfērā pēc institūcijas lūguma.
T-430 SIA "REGARDES" Aizsardzības un glābšanas līdzekļu, vides kontroles ierīču Tehniskais centrs 2015-10-27
T-432 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Profilaktisko higiēnisko pakalpojumu laboratorija" mikrobioloģisko un fizikāli-ķīmisko izmeklējumu laboratorija 2021-02-19 Akreditācija atcelta no 19.02.2021. Lēmuma nr.9-1-1/2021/99
T-444 Kazahstānas Republikas Lauksaimniecības ministrijas Veterinārās kontroles un uzraudzības komitejas Republikāniskās valsts iestādes pamatojoties uz uzņēmējdarbības tiesībām „Nacionālais references centrs veterinārijā”. 2016-01-05 Beidzies akreditācijas termiņš LVS EN ISO/IEC 17025
T-458 Latvijas Universitātes Ķīmiskās fizikas institūta Sekundārā Standarta Dozimetrijas Laboratorija 2016-01-19 Ar LATAK 2016. gada 19. janvāra lēmumu Nr. 21/2016 atcelta institūcijas T-458 akreditācija visā sfērā no 2016. gada 20. janvāra, pēc institūcijas lūguma.
T-461 SIA "YIT Infra Latvija" Būvmateriālu testēšanas laboratorija 2020-01-22 2020. gada 22. janvāra lēmumu Nr. 18/2020 atcelt institūcijas T-461 akreditācija visā sfērā, pamatojoties uz institūcijas lūgumu
T-465 SIA "Miratorg-Belgorod" Veterinārā ražošanas laboratorija, Krievija 2021-09-13 Ar LATAK 2018. gada 5. oktobra lēmumu Nr. 199/2018 atcelt institūcijas T-465 akreditāciju visā sfērā pēc institūcijas lūguma
T-470 Federālā valsts budžeta iestāde "Centrālā zinātniskā ražošanas veterinārā radioloģiskā laboratorija" (CZRVRL) Izmēģinājuma laboratorija 2016-06-14 Saskaņā ar akreditācijas komisijas lēmumu Nr.150/2016 no 13.06.2016. atcelta akreditācija.
T-477 SIA "JĒKABPILS DOLOMĪTS" Minerālmateriālu testēšanas laboratorija 2022-07-04 Atcelta akreditācija pēc institūcijas lūguma no 03.07.2019., lēmums 161/2019
T-479 SIA "LT AVIA" Testēšanas laboratorija 2017-11-14 Akreditācija (LVS EN ISO/IEC 17025 Testēšana) atcelta pēc institūcijas lūguma
T-483 Испытательная лаборатория Государственного бюджетного учреждения Астраханской области «Астраханская областная ветеринарная лаборатория» (ИЛ ГБУ АО «Облветлаборатория») 2015-07-20 Ar LATAK 2015. gada 15. jūlija lēmumu Nr. 193/2015 atcelta institūcijas T-483 akreditācija visā sfērā no 2015 gada 16. jūlija, pēc institūcijas lūguma.
T-491 Azerbaidžānas Republikas valsts muitas ekspertīzes Centrālā pārvalde 2018-11-11 Beidzies akreditācijas termiņš 11.11.2018.
T-501 SIA "LBTL" 2016-07-22 Ar LATAK 2016. gada 22. jūlija lēmumu Nr. 190/2016 atcelt institūcijas T-501akreditāciju visā sfērā no 2016. gada 22. jūliju.
T-531 SIA "Reksperta" Testēšanas un kalibrēšanas laboratorija 2021-11-26 Akreditācija atcelta no 26.11.2021.; Lēmums Nr. 9-1-1/2021/587
T-532 SIA "TRADINTEK" Inspicēšanas sektors 2016-03-29 Ar LATAK 2016. gada 29. marta lēmumu Nr. 76/2016 atcelta institūcijas T-532 akreditācija visā sfērā, pēc institūcijas lūguma.
T-555 SIA "Laboratorijas pakalpojumi" 2019-12-17 Akreditcija atcelta no 17.12.2019, lmums Nr. 337/2019
T-562 Incolab Services Russia S.C. pārstāvniecības Ust-Lugā testēšanas laboratorija 2022-06-17 Akreditācija atcelta no 2022. gada 17. jūnija, lēmuma Nr. 9-1-1/2022/320
T-592 AS KVV Liepājas metalurgs Centrālā laboratorija 2020-01-23 Akreditācija atcelta no 2020. gada 23. janvāra. Lēmums Nr.21/2020
T-594 Sabiedrības ar ierobežotu atbildību "LDZ ritošā sastāva serviss" Daugavpils vagonu remonta centra negraujošās kontroles grupa 2020-03-16 2020. gada 16. marta lēmumu Nr. 78/2020 atcelt institūcijas T-594 akreditācija visā sfērā, pamatojoties uz institūcijas lūgumu.
T-613 SIA ''Neatkarīgā materialu laboratorija'' 2021-07-26 Akreditāciju atcelta no 26.07.2021 , Lēmums Nr. 9-1-1/2021/407
T-628 ХО «Hil standart» Izmeklēšanas un tehnoloģiju centra Mikrobioloģisko izmeklējumu nodaļa 2021-07-08 Akreditācija atcelta no 08.07.2021Akreditācijas lēmuma Nr. 9-1-1/2021/373.
V-036 "Bureau Veritas Latvia, Ltd Certification Body "Bureau Veritas Certification Latvia " 2013-06-07 Pēc institūcijas lūguma

Uz lapas augšu